Hvorfor og hvordan måle sosiale medier?

For virksomheter og organisasjoner er det viktig å være bevisst egen synlighet, og hvordan man oppfattes og omtales i sosiale medier. Overvåkning og analyse av sosiale medier vil kunne gi svar på effekten av målrettet kommunikasjon og gi innsikt i forbedringspunkter og suksesshistorier. 

For å få den kontrollen og innsikten som kreves for å jobbe effektivt med innhold, kampanjer og omdømme bør måling av sosiale medier gjøres to nivåer:

 

1. Egene kanaler

2. Omtale utenfor egne kanaler

 

Egne kanaler

Å lykkes med eget innhold i sosiale medier er viktig for å skape engasjement rundt bedriftens virksomhet og budskap. I en verden med høyt informasjonstrykk stilles det større og større krav til innholdet i de sosiale kanalene. Ved å måle hvordan bedriftens innhold på sosiale medier fungerer sørger man for kunnskap om hvilke poster og postformat som engasjerer og er relevant for målgruppen. Dette vil optimalisere intern ressursbruk ettersom man kan fokusere på innhold man vet fungerer, og droppe det som gir lite uttelling. Vi kaller det for god publiseringsøkonomi! 

 

Omtale utenfor egne kanaler

Å følge med på hva som skrives om egen bedrift utenfor egne kanaler vil gi kontroll over hvorvidt det er positive eller negative omtaler, og hvilke temaer eller produkter/tjenester som diskuteres. I tillegg vil dette gi dere mulighet til å håndtere kritikk og justere den eksterne kommunikasjonen fortløpende. 

 

Overvåkning og analyse av konkurrentens omtale i sosiale medier vil gi dere en ytterligere dimensjon i kommunikasjonsarbeidet. Hva fungerer for konkurrentene og hva får de refs for? I tillegg kan man måle egne kampanjer opp mot konkurrentenes. Her er det ofte viktige læringspunkter å finne. 

 

«Overvåkning og analyse av sosiale medier er viktig fordi det gir verdifull innsikt til kommunikasjonsarbeidet. Hvilket innhold fungerer, hva sier andre om dere, og hvordan ser konkurrentbildet ut? Dette er spørsmål vi vil besvare». 

 

For å måle egne kanaler og få innsikt i samtaler på sosiale medier er du avhengig av et godt verktøy. I vårt lytte- og analyseverktøy Retriever Listen får du en helhetlig oversikt over aktiviteten i egne kanaler og hva andre skriver om dere. Det gir deg kontrollen og den verdifulle innsikten du trenger på ett og samme sted.  

 

I Retriever analyserer vi omtalen i sosiale medier basert på en rekke variabler og faktorer. Vi går dypere inn i tallene og gir innsikt i hvordan dere fremstår og hvordan egne innlegg presterer. Vi hjelper dere med å sette og måle KPIer, gjerne i tråd med kommunikasjonsstrategi og redaksjonell omtale.