Influensere og eksponering av tobakk i sosiale medier

På oppdrag fra Kreftforeningen har Retriever analysert i hvilken grad norske influensere eksponerer tobakk i sine sosiale mediekanaler. Medienalysen viser at 29 av 55 undersøkte influensere eksponerer sine følgere for tobakk. De 55 influenserne når tilsammen 8,1 millioner følgere. Analysen viser også at det eksisterer mer enn 20 norske brukerkontoer som i hovedsak fronter tobakksprodukter på TikTok. 

IngridSRoss.Kreftforeningen.
 
Barn og unge eksponeres for store mengder røyk og snus i sosiale medier, selv om all reklame for tobakk er ulovlig. Det er alvorlig at barn kan få inntrykk av at tobakk er både kult og vanlig når de scroller nedover feeden sin. Tobakk tar liv, og vi frykter at måten det presenteres på i sosiale medier frister unge til å begynne med røyk eller snus.

Ingrid Stenstadvold Ross, Generalsekretær i Kreftforeningen

 

 

Sigaretter utgjør 47 prosent av de eksponerte tobakksproduktene, mens snus utgjør 43 prosent. Alle postene som eksponerer tobakk setter tobakken i en positiv sammenheng, enten det er hygge og fest eller som en naturlig del av hverdagen. I flere tilfeller brukes også tobakk som en rekvisitt i annonser for produkter som ikke er tobakkrelaterte.

 

Mer enn 230 sider, kontoer og profiler fremmer tobakk

I tillegg til å analysere norske influenseres innlegg i sosiale medier har Retrievers medieanalytikere også undersøkt hvilke andre aktører som fremmer bruk og salg av tobakksprodukter. Dette inkluderer analyse av innhold publisert på TikTok, YouTube, Twitter, Facebook og Instagram.

 

På TikTok har vi identifisert over 20 norske brukerkontoer som i hovedsak fronter tobakksprodukter. I tillegg eksisterer det et ukjent antall enkeltstående videoer, både norske og internasjonale, som på forskjellig vis eksponerer tobakk. Vi finner også mer enn 230 sider, kontoer og profiler som fremmer bruk og salg gjennom sine kanaler.

 

— Kreftforeningen håper rapporten fører til at politikere og helsemyndigheter tar grep for å beskytte barn og unge mot påvirkning fra tobakksindustrien på sosiale medier. Vi trenger en ny og bedre tobakkskadelov som tetter smutthull, og vi trenger et bedre tilsyn. Til slutt håper vi influensere blir mer bevisste på den store påvirkningskraften de har på unge, og at de vil bidra med å spre budskapet om at «tobakk er ut», sier Ingrid Stenstadvold Ross.

 

 

Last ned analysen

 

Hovedfunn

  • 29 av 55 influensere eksponerer tobakk i til sammen 120 poster i sosiale medier.
  • Tobakk eksponeres utelukkende positivt og bruken normaliseres gjennom innlegg fra hverdagslige situasjoner og fest, og som en del av et luksuriøst liv.

  • Kvinnelige og mannlige influensere eksponerer tobakk i tilnærmet like stor grad.
  • I tillegg til avdekker analysen at i tillegg til influensere er det også minst 230 norske sider, kontorer og profiler på Instagram, YouTube og Twitter som fremmer bruk og salg av tobakk og tobakksrelaterte produkter.

Kreftforeningen_Logo

retriever_logo_black