Influensere og alkoholeksponering i sosiale medier

I 30 dager har Retriever fulgt 20 influensere, ti kvinner og ti menn. Vi har sett, registrert og kategorisert alt innhold influenserne har publisert på Instagram, Snapchat, blogg, YouTube og TikTok 24 timer i døgnet. Vi har også sett, registrert og kategorisert alle høydepunkter hver influenser har lagret på sin profil. Til sammen har vi analysert 13 183 poster i disse sosiale mediekanalene.

På Instagram har de 20 influenserne til sammen om lag 5,1 millioner følgere. På YouTube har de om lag 800 000 følgere. Til sammen har de 20 influenserne 5,9 millioner følgere og potensielle mottakere av innhold. I tillegg kommer følgere på Snapchat, blogger og TikTok.

 

Betydelig mengde alkoholeksponering

Funnene fra gjennomgangen viser at de 20 influenserne publiserer en betydelig andel innhold der alkohol eksponeres og settes i en positiv sammenheng. Dette gjelder også innhold som eksponerer logo og merkenavn. Vi finner store forskjeller mellom de ulike kanalene, og vi finner store forskjeller mellom de mannlige og kvinnelige influenserne.
 
Last ned rapport
 
 

Noen hovedfunn

  • I løpet av 30 dager publiserer de 20 influenserne 329 poster som eksponerer alkohol. Det vil si 11 alkoholposter i døgnet, 82 poster i uken, noe som vil utgjøre 3 948 poster i året. I tillegg er det lagret 670 poster som eksponerer alkohol i Instagram-høydepunkter.
  • Nesten annen hver YouTube-video eksponerer alkohol.
  • Nesten hvert femte blogginnlegg eksponerer alkohol.
  • Hvert 10. Instagram-høydepunkt eksponerer alkohol.
  • Alle postene som eksponerer alkohol setter alkoholen i en positiv sammenheng, enten det er hygge, luksus eller fest.
  • Ni prosent av postene eksponerer logo og merkenavn.

Unge mottakere

Hvor mange unge får med seg det influensere publiserer på sosiale kanaler? Hvor stort er egentlig det potensielle publikummet? Hva sier mottakerne av innholdet influenserne publiserer? Registrerer barn og unge at de eksponeres for alkohol og liker de det? For å få klarhet i disse spørsmålene har Respons Analyse gjennomført en responsundersøkelse i aldersgruppen 16-25 år. Her har vi spurt om medievaner og om hvordan de unge opplever eksponering av blant annet alkohol.

 

Noen hovedfunn

  • Instagram og YouTube er primærkanalene for å følge influensere.
  • 28 prosent opplever å bli eksponert for alkohol i stor grad.
  • Ni prosent oppgir at de liker å bli eksponert for alkohol. Kun fem prosent når vi ser jentene isolert

Analysen er gjennomført av Retriever og Respons Analyse på oppdrag fra Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

Actis er en pådriver for ansvarlig ruspolitikk, på vegne av 35 medlemsorganisasjoner på rusfeltet. Actis jobber for å forebygge og begrense skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill.

 

actis_logo_sort

 

black_retriever_logo