Hvorfor og hvordan bør du måle kommunikasjonen din?

Kommunikasjon er avgjørende for å fremme de strategiske målene organisasjonen din har satt seg. Effekten og resultatene av kommunikasjonsarbeidet fortjener derfor å dokumenteres og vises i store bokstaver. Derfor er måling av kommunikasjon så viktig.

Når kommunikasjonsstrategien og kommunikasjonsmålene er knyttet til virksomhetens overordnede mål, og du kan dokumentere forholdet mellom investering og resultat, vil kommunikasjon anerkjennes som en strategisk funksjon og bli verdsatt av hele organisasjonen.

 

Målsetting er nøkkelordet for evaluering og måling

Uten klare mål har du ikke noe å jobbe mot. Først når du vet hva du vil, er det mulig å evaluere resultatene. Hvis du tenker måling også når du planlegger kommunikasjon, har du de beste forutsetningene for å dokumentere resultater gjennom eksponering, respons og effekt.

 

Det finnes ikke noe universelt måltall for evaluering av kommunikasjon. Kommunikasjonsmål varierer avhengig av målgrupper, tidsperspektiv og strategiske mål for virksomheten, og det er ikke mulig å bruke de samme målene for alle.

 

Per.Lorentz.Essity

 

 

 

«Hvis du ikke har mål, er det ikke noe behov for å måle - og ting som ikke måles, har en tendens til å ikke bli gjort.»

 

Per Lorentz, Vice President 

Corporate Communications - Essity

 

 

 

Barcelona-prinsippene 3.0

Heldigvis finnes det syv universelle prinsipper for måling av kommunikasjon, som alle kommunikasjonsfolk kan benytte og implementere i sin egen målingspraksis. Disse prinsippene kalles Barcelona-prinsippene, og fungerer som de høyest rangerte internasjonale standardene for måling og evaluering av kommunikasjon og PR. 

 

Vi har utarbeidet en e-bok hvor vi presenterer den nyeste versjonen av Barcelona-prinsippene 3.0. Disse prinsippene er en veiledning for å lykkes med måling og evaluering, på tvers av bransjer, organisasjoner og land.

 

Få tilgang til e-boken