Hvorfor og hvordan bør du måle kommunikasjonen din?

Kommunikasjon er avgjørende for å fremme de strategiske målene organisasjonen din har satt seg. Effekten og resultatene av kommunikasjonsarbeidet fortjener derfor å dokumenteres og vises i store bokstaver. Derfor er måling av kommunikasjon så viktig.

Kommunikasjon er avgjørende for å fremme de strategiske målene organisasjonen din har satt seg. Effekten og resultatene av kommunikasjonsarbeidet fortjener derfor å dokumenteres og å vises i store bokstaver. Derfor er måling av kommunikasjon så viktig.

 

Når kommunikasjonsstrategien og kommunikasjonsmålene er knyttet til virksomhetens overordnede mål, og du kan dokumentere forholdet mellom investering og resultat, vil kommunikasjon anerkjennes som en strategisk funksjon og bli verdsatt av hele organisasjonen.


«Målsetting» er nøkkelordet for evaluering og måling. Uten klare mål har du ikke noe å jobbe mot. Først når du vet hva du vil, er det mulig å evaluere resultatene. Hvis du tenker måling også når du planlegger kommunikasjon, har du de beste forutsetningene for å dokumentere resultater gjennom eksponering, respons og effekt.

 

Det finnes ikke noe universelt måltall for evaluering av kommunikasjon. Kommunikasjonsmål varierer avhengig av målgrupper, tidsperspektiv og strategiske mål for virksomheten, og det er ikke mulig å bruke de samme målene for alle. Heldigvis finnes det syv universelle prinsipper for måling av kommunikasjon, som alle kommunikasjonsfolk kan benytte og implementere i sin egen målingspraksis. Disse prinsippene kalles Barcelona-prinsippene og fungerer som de høyest rangerte internasjonale standardene for måling og evaluering av kommunikasjon og PR.

 

Barcelona-prinsippene 3.0

Fagfolk fra 33 land møttes i Barcelona, Spania i 2010 til et toppmøte arrangert av AMEC, International Association for Measurement and Evaluation of Communication, og Barcelona-prinsippene ble lansert. Prinsippene har siden vært oppdatert to ganger, i 2015 til versjon 2.0 og i 2020 til den nyeste versjonen av Barcelona-prinsippene 3.0. Prinsippene oppdateres regelmessig for å holde tritt med de raske endringene i kommunikasjonsbransjen.

  • Prinsipp 1 - Å sette mål er en absolutt forutsetning for planlegging, måling og evaluering av kommunikasjon

  • Prinsipp 2 - Måling og evaluering bør identifisere eksponeringer, respons og effekt

  • Prinsipp 3 - Respons og effekt bør identifiseres både for målgrupper, samfunnet og virksomheten

  • Prinsipp 4 - Kommunikasjonsmåling bør inkludere både kvalitative og kvantitative analyser

  • Prinsipp 5 - Annonsepriser er ikke det samme som verdien av kommunikasjon

  • Prinsipp 6 - Helhetlig kommunikasjonsmåling inkluderer alle relevante kanaler, både digitale og analoge

  • Prinsipp 7 - Måling og evaluering av kommunikasjon baseres på integritet og åpenhet for å fremme læring og innsikt

I denne boken presenterer vi den nyeste versjonen, Barcelona-prinsippene 3.0. Disse prinsippene er en veiledning for å lykkes med måling og evaluering, på tvers av bransjer, organisasjoner og land. Les denne boken for å gjøre deg kjent med prinsippene og med hvordan du kan måle ditt kommunikasjonsarbeid.

Last ned e-boken for å lære mer

Barcelona-prinsippene 3.0 - Hva alle kommunikasjonsfolk burde vite om måling av kommunikasjon

Få tilgang til e-boken