Vores analytikere om Retrievers måde at måle kommunikation på

Sofia Cottman og Jenny Wikstrand arbejder som medie- og dataindsigtsanalytikere hos Retriever. At arbejde med en klart defineret metode er både en styrke og en stor hjælp for dem.

media analyst sofia cottman retriever– En fælles metode giver resultaterne troværdighed. At vurdere artiklernes tone er ofte meget vanskeligt, især for kunderne selv. Metoden gør også resultaterne sammenlignelige for kunden, både internt og i forhold til andre Retriever-kunder, siger Sofia Cottman. 

 

jenny_wikstrand_round– Hos Retriever er analytikerens integritet en central del af jobbet. Vi deltager regelmæssigt i kalibreringer, hvor vi alle læser de samme artikler og sammenligner vores fortolkninger. Målet er at finde et fælles niveau. Vi har også en løbende dialog om vores metode, og om hvordan vi vurderer artikler. Når du læser meget omtale om et bestemt emne, er der en risiko for, at din vurdering af, hvad der er en negativ artikel, skifter. Du kan blive blind for, hvad der faktisk er negativt. Vi stoler på hinanden for at holde fokus, det er en slags ”hverdagskalibrering”, siger Jenny Wikstrand.

 

Retrievers metode til vurdering af artiklernes tone er inspireret af tekst- og diskursanalyse, hvilket betyder, at man betragter både hele artiklen og dens forskellige dele, når man fastlægger tonen. Retriever bruger en metode baseret på semantik, hvor vi ser efter positive og negative ord.

 

– Først og fremmest ser vi på, hvordan analysens genstand er portrætteret, hvilke ord der bruges. Men det er vigtigt også at se på det store billede, overskriften, manchetten og valg af billeder. Målet er at finde en slags objektiv sandhed, hvordan ville den gennemsnitlige medieforbruger opfatte denne artikel? Min erfaring er, at kunden værdsætter det faktum, at vi har et udenforstående perspektiv på omtalen. Kunden har ofte det indtryk, at der er meget mere negativ omtale, end der faktisk er, og Retriever kan være budbringeren af gode nyheder! siger Jenny Wikstrand.

 

Med hensyn til metode og åbenhed er det vigtigt at være meget tydelig med parametrene og metoderne, når det kommer til kvantitative rapporter. Målet er at være i stand til at efterprøve undersøgelsen med det samme sæt data og dermed modtage identiske resultater.

 

– I vores kvantitative rapporter er det vigtigt at være klar over rapportens tidsramme, hvilke kilder der er inkluderet, og betydningen af forskellige KPI'er. Retriever-databasen er så omfattende, at det er vigtigt at være tydelig med hensyn til valg af kilder, for eksempel hvis radio- eller tv-medier eller omtaler i sociale medier skal medtages. Det er også vigtigt at være klar over, hvad der måles. For de fleste kunder er det firmaets navn, der er genstand for analysen, men for nogle kunder kan det også være sekundære brands eller talspersoner, siger Jenny Wikstrand.

 

At sætte mediedækningen i et større perspektiv er en stor fordel for kunden. Retriever har data fra hundredvis af klienter, som hjælper med at opbygge Retrievers indekser og sammenlignelige statistikker. Retriever har sammenlignende data for flere KPI'er, såsom mediekvalitet, proaktivitet, talspersoner, dagsordener og bæredygtighed.

 

– Med støtte fra Retriever-indekset, kan vi sætte kundernes resultater i en bredere sammenhæng. Vi kan også sammenligne resultaterne med andre aktører i samme branche. De fleste kunder finder det meget nyttigt, siger Sofia Cottman.

 

Jennys og Sofias vigtigste fordele ved brug af Retriever

  • Retriever er en uafhængig og objektiv aktør, der kan vurdere omtaler på en troværdig måde.

  • Retriever har en gennemsigtig måde at arbejde både med metode og kilder på. Vi skelner mellem redaktionelle og ikke-redaktionelle kilder.

  • Alle Retrievers analytikere i Norden følger en fælles metode.

  • Analytikerne "kalibreres" regelmæssigt for at sikre, at alle vurderer artikler på lignende måde.

  • Ved at bruge Retriever-indekset og andre sammenlignelige data, kan klienters resultater placeres i en bredere sammenhæng.

 


Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at måle og analysere kommunikation?

Book en demo