Pendlerboligsakene i norske medier

Det har vært mye medieomtale rundt pendlerboligene til Stortingsrepresentantene det siste halvåret. Sakene er relativt like, men har fått svært ulik saksutvikling i mediene.

Først ut var Aftenpostens avsløring av daværende KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad i september 2021. Deretter ble tidligere stortingspresident, Eva Kristin Hansen, avslørt før Hadia Tajik nylig måtte gå av samme årsak. Sakene har fått bred omtale i norske medier og er så langt omtalt i om lag 7.000 oppslag. Dette inkluderer omtale publisert i redaksjonelle medier på papir og nett, samt utvalgte etermedier.

 

Det er Aftenposten som har publisert flest oppslag knyttet til pendlerboligsakene. Fra september og fram til i dag finner vi 320 oppslag på Aftenpostens flater. Dagsavisen har også publisert tett om saken, her finner vi 260 oppslag i perioden. Videre er det Adresseavisen, Dagbladet og VG som utgjør topplisten.

 

 

Hansens pendlerboligsak får mest medieomtale

Det er stortingspresident Eva Kristin Hansens avgang i november 2021, som så langt har fått mest omtale i norske medier. 17. november avslørte Adresseavisen at Hansen hadde brutt reglene knyttet til den samme pendlerboligordningen som førte til Ropstads avgang to måneder tidligere. Allerede 19. november kunngjør Hansen sin avgang. Vi ser at til tross for den raske saksutviklingen er det publisert hele 1800 norske medieoppslag i tiden rundt Hansens avgang.

 

Selv om det kun går to dager mellom Adresseavisens avsløring og Hansens avgang er det altså Hansens pendlerboligsak som har generert flest medieoppslag. Til sammenligning gikk det nesten 14 dager fra Ropstads pendlerboligsak ble avslørt til han trakk seg som statsråd og partileder. I denne perioden omtales Ropstad i rundt 1300 medieoppslag.

 

Den så langt siste pendlerboligsaken i norsk offentlighet førte til statsråd og nestleder Hadia Tajiks nylige avgang 2. mars i år. Avgangen kom ti dager etter VGs avsløring, og Hadjiks pendlerboligsak er omtalt i færre oppslag enn både Hansen og Ropstads - så langt rundt 1000 medieoppslag.

 

Årsaken til at de ulike sakene har fått noe ulik oppmerksomhet fra norske medier er sammensatt. Én ting er større og mindre hendelser som skjer i det samme tidsrommet. Hadjiks sak treffer omlag samtidig som Russlands invasjon av Ukraina, og dette spiller selvsagt en rolle for hvor mye resursser og plass mediene vier pendlerboligsaken.

 

I tillegg spiller det selvsagt en rolle hvilken kommunikasjonslinje man legger seg på, og hvilken rolle man inntar. Disse tre sakene er et ypperlig studie for alle som driver med kommunikasjon! Tre relativt like saker i bunn, men med svært ulike kommunikasjonsstrategier og ulik saksutvikling i mediene.