Benedicte og Ingunn er ny analysesjef og assisterende analysesjef

Benedicte Andersen og Ingunn Vålandsmyr skal lede analyseavdelingen i Retriever Norge. Et av områdene de ønsker å satse på er sosiale medieanalyser, der de ser et uforløst potensiale blant flere virksomheter. 

Vi ser et uforløst potensiale blant flere norske virksomheter når det gjelder måling og analyse av eget og andres innhold i sosiale medier. Det er viktig å være bevisst egen synlighet og hvordan man som selskap oppfattes på sosiale flater. Gjennom vårt nye lytte- og analyseverktøy Retriever Listen vil vi gi selskaper og organsisasjoner en helhetlig oversikt over både eget innhold og hva andre skriver om selskapet på sosiale medier, sier Benedicte. 

 

Et annet fokusområde for oss vil være samfunnsanalyser der vi ser på større tematikker og trender, og avdekker samfunnsrelaterte faktorer gjennom analyse av medieomtale. En analyse vi gjennomførte i 2021 trakk frem kjønnsbalanse blant norske talspersoner. Resultatene viser at kvinner er underrepresentere i norske medier. Norgessjef Guro Lindebjerg skal snakke om dette på Høstseminaret til Kommunikasjonsforeningen. 

 

Samfunnsanalyser er noe som er veldig spennende å jobbe med og som flere av våre medieanalytikere liker godt. Både fordi man setter seg inn i interessante tematikker, gjerne bruker flere metoder i analysearbeidet, og finner vinklinger og resultater som engasjerer, sier Ingunn.  

 

Guro

«Med Benedicte og Ingunn sin solide erfaring fra analyse av sosiale medier, kommunikasjonsmåling og ledelse, er vi godt rigget for å bistå enda flere norske virksomheter å nå deres potensiale gjennom medieanalyse.»

- Guro Lindebjerg, Norgessjef i Retriever 

 

 

 

Vil du vite mer om våre medieanalyser?

Få dypere innsikt med våre kvalitative medieanalyser og bruk innsikten som et målings- og styringsverktøy i kommunikasjonsarbeidet.

 

Våre medieanalyser