Artikler og medieinnhold i Retrievers medieovervåkning

God medieovervåkning handler ikke egentlig om å samle på «klipp». Det handler om innsikt, om å bli varslet om relevant omtale, og det handler om hvordan vi handler basert på innsikten medieovervåkning gir. 

For å få god oversikt over mediebildet er et godt kildegrunnlag i medieovervåkningstjenesten avgjørende. I Retriever jobber vi kontinuerlig med å sikre kundene våre best mulig kildegrunnlag. Hvordan medieinnholdet vises er derimot ikke bestemt av medieovervåkningsleverandørene, men av mediehusene og utgiverne.

 

Kjetil.S.B.Innovasjon Norge«Vi trenger å følge med på omtale av oss og våre virkeområder, og fordi vi jobber innenfor en rekke deler av samfunnet og i flere land, er vi avhengige av en tjeneste med godt kildetilfang. Retrievers tjeneste svarer godt på våre behov.»

Kjetil Svorkmo Bergmann
Spesialrådgiver kommunikasjon i Innovasjon Norge 

 

Retriever indekserer stort sett alle artikler, både åpne og de som krever abonnement hos utgiver. Det betyr at du får varsling uansett hvor du omtales. Papiravisene vi indekserer er tilgjengelige i full PDF-visning i medieovervåkningen og vårt historiske mediearkiv Atekst. Ofte er nettartikler som krever abonnementstilgang tilgjengelig samme dag eller dagen etter i avisens papirutgave, og kan leses som normalt via medieovervåkningsportalen eller -appen.

 

 • Hva er indeksering?  
  Indeksering betyr at artikkelteksten gjøres søkbar i Retrievers systemer. På samme måte som Google gjør tekst fra ulike nettsider søkbare på deres plattform. I Retrievers medieovervåkning indekseres stort sett alltid all artikkeltekst, slik at du er sikret varsling uansett hvor i teksten du omtales. Selv om den fulle artikkelteksten ikke kan leses uten abonnement direkte hos utgiver, vil vi likevel varsle deg.

 

Kvalitetssikrer innholdet vårt

I Retriever har vi en egen avdeling som jobber med innhenting og kvalitetssikring av innhold fra redaksjonelle kilder. De sørger for at hver enkelt utgiver sender oss alt av tilgjengelig innhold. Denne avdelingen jobber også med å indeksere nye aviser og publikasjoner som blir en del av Retrievers kildegrunnlag.  

 

Content Manager Anders R. Eriksen, har i mer enn 30 år jobbet med tilgjengeliggjøring av innhold fra mediehusene. Først i Aftenposten, deretter med oppbygging av Mediearkivet.no og siden 2004 for Retriever. Han får på plass alle avtaler med de ulike mediehusene og utgiverne som inngår i Retrievers kildegrunnlag for medieovervåkning og mediearkivet Atekst. 

 

 

Anders_Eriksen

«Jeg jobber kontinuerlig for å få på plass nye avtaler, og vedlikeholder eksisterende avtaler slik at Retriever kan ha det mest dekkende kildegrunnlaget. Noen ganger går det raskt å få på plass nye avtaler, men det er heller ikke uvanlig at det kan ta måneder og enkelte ganger år fra første kontakt til avtale er på plass. Etter en avtale er underskrevet setter kildeavdelingen opp alle tekniske løsninger slik at våre kunder får de aktuelle artiklene i medieovervåkningen og i mediearkivet Atekst.» 

Anders R. Eriksen
Content Manager i Retriever Norge 

 

Retriever overvåker

 • Trykte medier

  Retriever overvåker norske riks-, regions- og lokalaviser, magasiner og ukepresse, samt fagtidsskrifter. Retriever har avtaler direkte med redaksjonene som gjør at innhold fra papiravisutgavene leveres til Retrievers database i fulltekst og PDF allerede når papiravisene går i trykk.

 • Nettmedier

  Retriever overvåker alle norske nettaviser, samt alle norske organisasjoners, departementers, kommuners og fylkeskommuners hjemmesider. Både førstesider og underliggende seksjoner overvåkes og presenteres i ett og samme digitale grensesnitt. Retrievers database oppdateres fortløpende gjennom hele nyhetsdøgnet slik at man raskt varsles ved kritiske situasjoner. Det betyr at det ikke skal gå mer enn noen minutter fra en artikkel blir publisert til den er indeksert i Retrievers portal.

 • Betalte nettmedier

  Retriever har inngått avtaler med en rekke mediehus for å få tilgang til nettaviser med betalingsmur. Retriever indekserer disse kildene på lik linje med alle andre nettkilder, og treffene blir en del av kundens historikk- og statistikkgrunnlag. Retriever arbeider kontinuerlig med overvåking av kilder som innfører betalingsbaserte løsninger.

 • Etermedier 

  Retrievers TV- og radio overvåkning sørger for levering fortløpende etter sending. Retriever mottar innhold fra etermedienes nyhetssendinger slik at man kan se og høre innslaget slik det fremstod. Kunden vil motta en lenke til de aktuelle innslagene, samt mulighet for å bestille sammendrag av sendingene. Det kommer frem hvor i selve innslaget søkeordene blir nevnt og klippene lagres i medieportalen.

 • Internasjonale medier

  Retriever er totalleverandør av nordiske kilder. I tillegg tilbyr vi internasjonal medieovervåkning bestående av mer enn 160.000 kilder, samt innhold fra mer enn 8000 internasjonale papiraviser, magasiner og lukkede nettmedier.  

 • Sosiale medier

  Retriever har en egen tjeneste for sosiale medier overvåkning. Vi overvåker Twitter, Facebook, Instagram, Vimeo, Youtube, Reddit, blogger, og diskusjonsforum. Innholdet hentes direkte fra kildene gjennom egenutviklede tjenester. Verktøyet benyttes både til måling av eget arbeid i sosiale kanaler, konkurrentovervåkning og researchverktøy for mange av våre kunder. 

 • Podkast

  Retriever overvåker noen av de største og viktigste norske nyhets- og aktualitetspodkastene.

Vi forteller gjerne mer om vår medieovervåkningstjeneste og hvordan det kan skape forretningsverdi for din bedrift.

Vil du vite mer?

Kontakt oss