Mututuntumasta dataan perustuviin näkökulmiin – opas viestinnän analysointiin ja tietojen mittaamiseen

Mittaaminen ja analysointi tulosten ymmärtämiseksi ja parantamiseksi on vanha menetelmä. Sen soveltaminen viestintään ja markkinointiin näyttää kuitenkin olevan edelleen monille ihmisille vieras käsite. Jo pitkään viestintää on pidetty kevyesti sanottuna mutupohjaisena alana, joka pohjautuu pitkälti vaistoihin ja tunteisiin. Sitä on pidetty tunteisiin pohjautuvana alana, jonka keinojen odotetaan lisäävän tuloja ja vaikuttavan kuin taian lailla brändin asemointiin.

Jos pysähdyt miettimään asiaa, viestintään liittyy valtava vastuu, ja sen onnistumisesta riippuu niin paljon. Uskomme viestinnän olevan aivan liian tärkeää jätettäväksi vaistojen ja tuurin varaan. Juuri tässä kohtaa datan mittaaminen ja analysointi astuu kuvaan.

 


 

Miksi vaivautua? Onko viestinnän mittaaminen todellakin niin tärkeää?

01


Monilla ihmisillä on taipumus aliarvioida viestinnän merkitystä ja sen pitkän aikavälin vaikutusta yritykseen. Kun asioita kuitenkin aletaan selvittää tarkemmin, käy melko selväksi, että viestintä on uskomattoman tehokas väline, jota voidaan ja pitää käyttää, kun pyritään saavuttamaan yrityksen strategiset tavoitteet. Mutta miten voit tehdä viestinnästä ensisijaisen strategisen työkalun, jos muut organisaatiossa edelleen aliarvioivat sen merkitystä? Ratkaisu on yksinkertainen: sinun on alettava mittaamaan viestintätoimiesi tuloksia.

 

Mittaamalla ponnistelujasi saat paljon arvokasta tietoa kohdeyleisöstäsi ja siitä, mihin he reagoivat myönteisesti. Toisin sanoen viestinnän mittaaminen ja analysointi on avainasemassa, kun haluat optimoida luomasi sisällön niin, että se sekä houkuttelee paremmin kohderyhmääsi että tavoittaa sen. Tämän seurauksena viestintäponnisteluistasi tulee myös väline myyntitavoitteidesi saavuttamiseen.

 

Viestinnän vaikutuksen mittaaminen kohderyhmään on myös yksi avaintekijä, jolla voit osoittaa viestinnän arvon muille organisaation sidosryhmille.

 

Jos haluat lisätietoja siitä, mitä kannattaa miettiä valitessasi viestinnän arvon osoittamiseen käytettävää menetelmää, jota käytät viestinnän arvon osoittamiseen, tutustu aihetta käsittelevään e-kirjaamme täällä.

 


 

Yrityksen ja viestintästrategioiden yhdistäminen

02

 

Kuten aiemmin mainitsimme, viestinnälläsi on tärkeä rooli liiketoimintasi tavoitteiden saavuttamisessa. On siis järkevää perustaa mittaukset ja viestintätavoitteet organisaatiosi strategisiin tavoitteisiin. Muista, että viestintä on väline ei itsenäinen kokonaisuus. 

Aloita luomalla selkeä viestintästrategia, joka perustuu liiketoimintasi tavoitteisiin ja jo käytössä olevaan strategiaan. Haluat, että strategia sisältää koko organisaation tavoitteet. Kun olet tehnyt tämän, voit todistaa, miten viestintä vaikuttaa selkeisiin ja suhteutettaviin mittareihin, joiden tärkeydestä kaikki työntekijät ovat sopineet.

 

Lue lisää siitä, miksi viestintäponnistelujen mittaamisen pitäisi olla itsestään selvä osa työprosessiasi, täältä.

Miten aloitat ponnistelujen mittaamisen? Valitettavasti tähän ei ole olemassa mitään "one size fits all" -ratkaisua. On kuitenkin olemassa seitsemän universaalia periaatetta, jotka tunnetaan Barcelonan periaatteina ja joita viestijät voivat käyttää hyvänä lähtökohtana.

 

Lue kaikki näistä periaatteista ja siitä, miten voit käyttää niitä mittaus- ja sisällönanalyysiprosessin käynnistämiseen tästä blogikirjoituksesta ja lataa Barcelonan periaatteita käsittelevä e-kirjamme täältä.

 


 

Tulokset selvillä - aika ryhtyä töihin

Lista

 

Kun aloitat mittaamaan viestintäponnistuksiasi, saavutat tarvittavat luvut voittaaksesi kollegasi taaksesi ja aluksi se saattaa tuntua päämäärältä. Tulosten mittaaminen on kuitenkin myös avain niiden parantamiseen. Sillä tiedot eivät ainoastaan todista viestintä- ja markkinointitoimiesi tehokkuutta, vaan ne antavat myös tietoa markkinoista ja kohdeyleisöstäsi. Siksi on ratkaisevan tärkeää tarkastella tulosten mittaamista välineenä, jota voit käyttää päivittäisessä työssäsi ei vain raportointiin tai työsi tärkeyden puolustamiseen.


Jos haluat ottaa tuloksesi käyttöön ja alkaa hyödyntää niitä välineenä, joita ne ovat, noudata näitä neljää keskeistä vaihetta ja aloita viestinnän optimointi:

  1. Määrittele tavoitteesi
  2. Testaa sisältöä
  3. Analysoi dataa
  4. Optimoi sisältöä

Ja muista, se on iteratiivinen prosessi! Kun olet analysoinut tulokset ja tuottanut uutta, optimoitua sisältöä, on aika testata sitä uudelleen. Kyseessä on jatkuva prosessi, joka parantaa viestintääsi niin kauan kuin toteutat nämä neljä vaihetta.

Lue lisää siitä, miten data-analyysiä voidaan hyödyntää tietoon perustuvan sisällönanalyysin työkaluna esimerkiksi Instagramissa täältä.

Mediamaiseman pirstaloituessa entisestään, myös tietojen oikean mittaamisen ja analysoinnin merkitys kasvaa eksponentiaalisesti. Oivallukset, joita saat mittaamalla ja analysoimalla tietojasi oikein, ovat avainasemassa navigoidessasi tässä jatkuvasti muuttuvassa maisemassa. Parantamisen kannalta on ratkaisevan tärkeää, että mittaat ennen aloitteita, niiden aikana ja niiden jälkeen. Näin voit viedä työtäsi vaistopohjaisesta yhtäkkiä kohti pätevää ja tieteellistä.


Lue lisää media-analyysin ja viestinnän ja markkinoinnin mittaamisen merkityksestä sekä siitä, miten ratkaisevan tärkeitä oivallukset ovat riippumatta siitä, millä alalla tai millä sektorilla työskentelet   täältä.


Jatkuvasti muuttuva mediamaisema vaikuttaa muuhunkin kuin vain markkinointiin: se vaikuttaa kaikkiin, jotka luovat minkä tahansa tyyppistä sisältöä, kaupallisesta markkinoinnista Instagramissa perinteisiin sanomalehtiin. Ja mielenkiintoista kyllä, eri maantieteellisillä markkinoilla näyttää olevan hieman erilaisia kokemuksia.

 

Lue lisää siitä, miten pohjoismainen mediamaisema on kehittynyt vuosien varrella ja miten Retrieverin toimitusjohtaja Robert Söderling uskoo sen kehittyvän tulevaisuudessa.

 


 

Miten Retriever tulee mukaan kuvioon?

Puolueettomana ja riippumattomana toimijana arviointimme ovat objektiivisia ja luotettavia. Asiantuntijamme voivat auttaa sinua analysoimaan medianäkyvyyttäsi, näkemään ja ymmärtämään tiedot laajemmasta näkökulmasta ja jopa vertaamaan niitä kilpailijoihisi.

Juttelimme kahden media- ja data-analyytikkomme, Sofia Cottmanin ja Jenny Wikstrandin, kanssa saadaksemme lisätietoja siitä, miten he lähestyvät haasteita, joita valtavien tietomäärien analysointi ja tulkinta päivittäin tuo mukanaan.

 

Lue kaikki heidän ajatuksensa asiasta ja siitä, mitkä ovat heidän mukaansa Retrieverin käytön merkittävimmät edut, täältä.


Haluatko tietää lisää siitä, miten voimme auttaa sinua mittaamaan ja analysoimaan tuloksiasi ja saavuttamaan tavoitteesi? Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä!

 


 

Retriever ja data- ja media-analyysien tulevaisuus

Nykyään on vaikea mainita tulevaisuutta ajattelematta tekoälyä. Sama pätee myös, kun puhutaan datan mittaamisen ja analysoinnin tulevaisuudesta. Norjassa avattiin hiljattain uusi tekoälyn tutkimuskeskus, NorwAI, ja päätimme tehdä yhteistyötä sen kanssa. NorwAI:n johtajan, professori Jon Atle Jullan sanojen mukaan keskuksen tarkoituksena on kehittää uraauurtavia teorioita, menetelmiä ja teknologiaa, jotta tietokoneohjattua tekoälyä voidaan hyödyntää tehokkaasti ja vastuullisesti innovatiivisissa teollisuusratkaisuissa. Ja siinä haluamme ehdottomasti olla mukana!

 

Lue kaikki kumppanuudesta ja siitä, miten asiakkaamme toivottavasti pääsevät hyötymään NorwaAI:n tutkimuksesta lähitulevaisuudessa!

 

 

Ota askel kohti parempia näkemyksiä

Book a demo

Sisällysluettelo