Ota puheenaihe haltuun media-analyysin avulla

Julkisuuden puheenaiheissa tapahtuu nopeita käänteitä. Tämä on käynyt selväksi jokaiselle vähänkään mediaa seuraavalle kuluneen kevään aikana.

Poikkeukselliset tapahtumat nostavat pinnalle uusia puheenaiheita, jotka voivat muokata toimialojen kehitystä ja vaikuttaa organisaatioiden julkisuuskuvaan. Koronan jäädessä enemmän taka-alalle otsikoihin ovat nousseet puheenaiheet, kuten turvallisuus, informaatiovaikuttaminen, Venäjän kauppa ja pakotteet, energiaomavaraisuus, inflaatio, ruoan ja polttoaineiden hinnat.

 

Puheenaiheita mediassa

20220614_chart-1

 

 

Puheenaiheita voi tutkia useista eri näkökulmista. Soppaa hämmentää erilainen informaatiovaikuttaminen, joka on hyvin yleistä. Keskustelun sisältöä ja sävyä pyritään muokkaamaan haluttuun suuntaan. Ei ole ihme, että kokonaiskuva aiheen keskustelusta voi jäädä sekavaksi.


Ad hoc -analyysi selittää aiheen merkityksen toimintaanne

 

Retrieverillä olemme ns. ad hoc –analyysien kautta auttaneet asiakkaitamme ymmärtämään julkisuuden puheenaiheita, niiden kehitystä ja vaikutuksia. Toteutukset vaihtelevat organisaation omaa julkisuutta koskevasta aiheesta, yleisemmän toimialalla esiintyvän puheenaiheen tutkimiseen. Viime aikana olemme kartoittaneet asiakkaillemme mm. tapahtuma- ja hankejulkisuutta, maahanmuuttoa, säästämistä ja sijoittamista, koronaviestintää, vaalinäkyvyyttä ja Venäjän sotauutisointia ja liiketoimintaympäristöä.

Ohessa lyhyet kuvaukset muutamasta casesta, joissa ad hoc -analyysi vastasi huutoon erinomaisen hyvin.

   
 • Finanssiala ry on hyödyntänyt vaikuttajaviestinnässään termiä kansankapitalismi. Taustalla on suomalaisten kannustaminen säästämiseen ja sijoittamiseen. Halutaan viestiä, että säästäminen ja sijoittaminen ovat jokaisen ihmisen ulottuvilla.

  ”Olemme tiedostaneet, että kansankapitalismi-termi saattaa herättää ihmisissä monenlaisia tunnelatauksia. Halusimme siksi kartoittaa termin yleisyyttä julkisessa keskustelussa sekä siihen liittyviä arvolatauksia. Analyysi vahvisti omaa käsitystämme termin käytettävyydestä.”Marjo Lapatto, Mediapäällikkö, Finanssiala ry.

 • Euroopan muuttoliikeverkostolle (EMN) laadimme osaksi vuotuista Maahanmuutto- ja turvapaikkaraporttia yhteenvedon maahanmuutosta julkisessa keskustelussa vuonna 2021. Kokonaiskuvan lisäksi tämä käsitti kaikkiaan kymmenen keskeistä teemaa, joista ohessa yhden (työperusteinen maahanmuutto) julkisuuden kehittyminen havainnollistettuna.

   

  Typerusteinen maahanmuutto

  20220614_chart-2

   

  Retrieverin toimittama media-analyysi oli erinomaisen kattava katsaus, joka vastasi tietotarpeitamme täydellisesti ja sopi osaksi vuosiraporttiamme saumattomasti. Raportti herätti kiinnostusta myös kollegoidemme keskuudessamme ja erityisesti Migrin viestintäosasto oli hyvin kiinnostunut raportista ja auttoi meidän lisäksi myös heitä.
  Tuukka Lampi, Senior Specialist, EMN

 • Selvitimme WWF:lle Muru-hankkeen (Muoviroskat rannoilta uutisiin) näkyvyyttä mediassa. Analyysin kautta luotiin kuva hankkeen näkyvyydestä mediassa. Saadut tulokset auttoivat arvioimaan kampanjan viestinnällisten tavoitteiden onnistumista: yleisön tietoisuuden kasvattamisessa onnistuttiin toivotulla tavalla.

 

Pidetty täsmämittari


Yksittäiset analyysitoteutukset ovat olleet hyvin pidettyjä. Sitä selittää se, että juuri niiden kohdalla akuutti tietotarve kohtaa räätälöidyn ratkaisun kaikkein konkreettisimmin. Ad hoc -analyysin avulla saadaan lyhyellä varoitusajalla tuotettua pätevä näkemys merkityksellisestä, parhaimmillaan jopa päivänpolttavasta, julkisuuden aiheesta.

Ad hoc ei korvaa säännöllistä mittaamista, mutta yksittäisen tai akuutin tietotarpeen koittaessa se on kätevä ratkaisu ymmärryksen kasvattamiseen. Olen ilokseni huomannut, että organisaatiot osaavat kasvavissa määrin hyödyntää analyysiä julkisuuden puheenaiheiden tarkastelussa.

Huomisen uutista tai syksyn puheenaihetta on vaikea ennakoida. Varmaan on vain se, että tullessaan se mullistaa monen maailman. Me paketoimme tämän uutisen ja tarjoamme sen sinulle lautasella.

 


 

Varaa demo ja anna meidän auttaa sinua saamaan parempia näkemyksiä.

Varaa esittely