Slik jobber KPMG med mangfold

KPMG jobber aktivt for å øke mangfoldet i virksomheten generelt, og kjønnsbalansen spesielt. Et viktig verktøy i dette arbeidet er kommunikasjonsmåling og medieanalyse. 

–Vi vil være med å skape en endring, det føler vi er vårt samfunnsansvar. Vi er et stort kompetansehus i Norge, og kan bruke hele vårt nettverk, med ulike bakgrunner og tankesett på å være med å skape og drive endring, sier Kine Kjærnet, som leder mangfoldsarbeidet i KPMG.

 

Per første halvår 2021 har 32 prosent av KPMGs uttalelser i mediene kommet fra kvinnelige talspersoner. Det er to prosent lavere enn snittet for norske virksomheter.

 

Fortsatt en lang vei å gå 

KPMG er klar på at selskapet har en lang vei å gå, men problemet er anerkjent og arbeidet for endring prioriteres på alle nivåer. Blant annet har KPMG satt et tydelig målbilde og KPIer på den enkelt leder, som igjen må rapportere videre til styret og ledelse. Hele selskapets ledelse er sertifisert i mangfoldsledelse med det formål å styrke innsikt, kunnskap og perspektiver om mangfold og likestilling, og gjøre selskapet i stand til å se og å utnytte ulikheter.

 

– Det handler om å ikke bare rekruttere inn mangfold, men å ansvarliggjøre ledere. Når det gjelder internkommunikasjon har selskapet vist til de ansatte at dette er et område de satser på, og at lederne er nødt til å gå foran som rollemodeller. I den eksterne kommunikasjonen handler det om å si høyt at vi ønsker å gjøre noe med problemet, og være ærlige og si at vi ikke er bra nok, forteller Kjærnet.

 

Retriever måler KPMGs kommunikasjon løpende, og selskapet får oversikt over egen kjønnsbalanse i analysedashbordet Retriever Insights. Henrik Haakestad Lervold, markedssjef i KPMG, er klar på at systematisk arbeid og måling er avgjørende for å lykkes.

 

– Vi er opptatt av å få frem kvinnelige stemmer og har utarbeidet en strategi for dette. Vi har omtrent 50/50 fordeling mellom kvinner og menn i selskapet, men partnerskapet består av kun 18 prosent kvinner, og kun 32 prosent av uttalelsene våre kommer fra kvinner. Vi kan ikke skylde på at det er for få kvinnelige talenter å ta av. For det er det ikke, sier Lervold.