Retriever Norge er Miljøfyrtårnsertifisert

Retriever er nå stolt Miljøfyrtårn! Gjennom Miljøfyrtårn har vi sikret et bedre miljøledelsessystem for å måle og dokumentere våre miljøprestasjoner, implementert bedre HMS-rutiner for å sikre at våre ansatte og vårt arbeidsmiljø er trygt og i samsvar med gjeldene standarder og forskrifter.

Vår miljøpolitikk

Retriever har et klart mål om å drive systematisk og aktivt miljøarbeid for å redusere den negative påvirkningen på klima og miljø som vår virksomhet kan ha. Vi vil sørge for å etterleve alle myndighetspålagte krav og følge miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen. Vi vil arbeide for å minimere vårt klimaavtrykk så langt det er mulig, og vi vil fortsette å tilby digitale produkter og tjenester som har minimal innvirkning på miljøet. Vi vil også arbeide med å øke miljøbevisstheten blant våre ansatte. Vi vil sørge for at vårt arbeidsmiljø er trygt og godt, og vi vil følge alle rutiner og krav for HMS-tiltak.

 

Retrievers produkter og tjenester er heldigitale. Våre kunder skal være trygge på at vi fortløpende utvikler våre produkter og tjenester slik at de står i sammenheng med samfunnets ulike miljømål og følger gjeldene miljølovgivning, forskrifter og øvrige krav som berører virksomheten.

 

 

Forbedret HMS-rutiner

En viktig del av sertifiseringen har vært å styrke våre rutiner for helse, miljø og sikkerhet (HMS). Vi skal opprettholde et arbeidsmiljø som fremmer trivsel og helse for våre ansatte, samtidig som vi reduserer risikoen for uønskede hendelser og miljøskader.

 

 

Medie- og kommunikasjonsbransjen har et ansvar

Hvordan vi snakker om miljø og klima betyr noe, og hvordan mediene skriver om klima og miljø betyr noe. Medie- og kommunikasjonsbransjen har en spesiell mulighet til å løfte frem fruktbare og positive debatter og diskusjoner.  

 

I samarbeid med Norad gjennomførte vi i 2020 en medieanalyse som tok for seg spørsmål knyttet til norske riks- og regionmediers dekning av kampen mot klimaendringer. I medieanalysen fant vi blant annet at tre prosent av innholdet i norske riks- og regionmedier i 2020 var knyttet til klima. Her kan dere lese mer om funnene og laste ned rapporten. Vi i Retriever ønsker å oppfordre medie- og kommunikasjonsbransjen til å jobbe for et fruktbart og kunnskapsbasert ordskifte.  

 

 • Om Miljøfyrtårn

  Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning som gir gode verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.  

   

  Ved å bli Miljøfyrtårn-sertifisert kan du oppnå positiv miljøeffekt, konkurransefortrinn, styrke merkevaren, kutte kostnader, sette mål og skape resultater, senke sykefraværet, få kvalitetsstempel, samt bygge omdømme og lederskap.

   

  Retriever ønsker å oppfordre andre til å bli Miljøfyrtårn-sertifisert! Les mer om Miljøfyrtårn og hvordan din virksomhet kan bli sertifisert her: https://www.miljofyrtarn.no/virksomhet/sertifisering/slik-blir-du-sertifisert/