Medieinnsikt i journalistarbeidet med mediearkivet Atekst

Grundig reasearch er grunnarbeidet for god journalistikk. Retrievers historiske mediearkiv Atekst brukes daglig av journalister for å søke blant tusenvis av redaksjonelle kilder.

Research brukes som et fagbegrep i journalistikken om det arbeidet journalisten gjør i forbindelse med innsamling av data før en sak blir publisert. Gjennom research kan du finne relevante nyhetsartikler fra ulike kilder om tematikken du ønsker mer informasjon om. God research gjør historien troverdig og du kan finne nye innfallsvinkler og nyttig informasjon som bygger saken din.

 

Ved å bruke mediearkivet Atekst i journalistarbeidet sparer du tid når du skal finne redaksjonelle artikler om et bestemt tema, person eller sak. I tillegg kan du få mye innsikt til saken din med de ulike søke- og filtreringsmulighetene i Atekst. Nedenfor gir vi deg et eksempel på hvordan du kan hente innsikt til saken din ved hjelp av ett enkelt søk i Atekst. 

 

Spar tid og få innsikt: Baneheia-saken 

Medietrykket rundt Baneheia-saken har vært varierende gjennom årenes løp. Vi ønsker å undersøke hvor mye omtale det har vært de siste tre årene sammenlignet med foregående tre år, samt hvilke personer og organisasjoner som har vært mest synlige i omtalen.

 

Et søk i Atekst på Baneheia gir treff i alle redaksjonelle artikler som nevner Baneheia* i den aktuelle perioden. Stjerne brukes når du vil inkludere alle søkefraser etter Baneheia slik som "Baneheia-saken" og "Baneheia-drapene" og så videre.

 

Et åpent søk på Baneheia i Atekst viser at saken har fått tre ganger så mye omtale de siste tre årene sammenlignet med foregående tre år. Videre i dette søket kan det være interessant å undersøke hvilke personer og organisasjoner som oftest er tilstede i omtalen. Søket viser at Viggo Kristiansen er personen som oftest omtales i forbindelse med Baneheia. Kristiansen er omtalt i 4500 flere oppslag enn Jan Helge Andersen. Av organisasjoner er det Gjenopptakelseskommisjonen som oftest omtales i forbindelse med Baneheia, etterfulgt av Fædrelandsvennen og Høyesterett.

 

Det er verdt å merke seg at vi ikke har begrenset søket og at det derfor også gir treff på alle saker relatert til Baneheia som geografisk sted, slik som veiarbeid og lignende. Vi har valgt å ikke begrense søket ettersom vi mener det er få saker om stedet som ikke er relatert til Baneheia-saken, og en eventuell begrensning i søket kan ende med å ekskludere relevante artikler. Dersom du ønsker treff på saker som kun er relatert til for eksempel gjenopptakelsen kan du begrense søket til (Baneheia* AND gjenoppta*). Det vil gi treff på saker som nevner Baneheia i sammenheng med fraser som gjenopptakelse, gjenopptakelsen eller gjenopptagelse og lignende. 

 

Fem tips til Atekst-bruk:

1. Lag egne kildeutvalg 
2. Velg om du vil søke i tittel og ingress eller i hele artikkelteksten 
3. Lagre søkene dine til senere bruk
4. Visualiser søkeresultatene dine i analyseverktøyet og sammenlign søk
5. Eksporter rapportene i Excel, Word eller PPT

 

 

Vil du vite mer om mediearkivet Atekst?

Nordens største mediearkiv som samler nyheter fra print- og nettmedier, TV og radio

Mer om Mediearkivet Atekst