Å måle kommunikasjonsarbeidet bør være selvsagt

Forestill deg en administrerende direktør som blir bedt om å redegjøre for bedriftens økonomi for styret. Ville det vært nok at administrerende fortalte om hvilke aktiviteter som var gjennomført for å øke salget? Ville det vært profesjonelt av vedkommende å presentere omtrentlige tall og basere statusoppdateringen på magefølelse? Absolutt ikke.

Styret ville forventet å få en status med oppdaterte tall og en redegjørelse for hvordan økonomien lå an opp mot bedriftens mål og budsjetter. De ville ønsket en forklaring av hvilke omstendigheter og aktiviteter som påvirket statusen, og de ville lyttet til forslag på fremtidige tiltak basert på disse resultatene. Dersom administrerende ikke var i stand til å redegjøre for bedriftens økonomiske status på denne måten, ville de tenke at vedkommende ikke forstod hva jobben gikk ut på og betvile hans eller hennes evne til å lede bedriften.

 

Måling av kommunikasjonsarbeidet bør være plattformen for alt PR og kommunikasjonsarbeid

Dette krever selvsagt litt ressurser, men det gjør også regnskap og økonomisk analyse. Til gjengjeld gir det deg nyttig innsikt som du behøver både på et operasjonelt nivå i de daglige aktivitetene, og til de strategiske valgene.

 

Ledere bør bruke nøkkeltall fra målingen av kommunikasjonen for å styre, på samme måte som man gjør med andre konkrete mål for bedriftens prestasjon. Nøkkelen ligger i å fokusere på effekten av arbeidet isteden for utfallet av aktivitetene, samt hvordan kommunikasjonsarbeidet bidrar til bedriftens overordnede mål.

 

I Retriever jobber vi tett med våre kunder for å finne frem til de beste måleparameterne for deres kommunikasjon, samt hvilken type medieanalyse som passer dem best.

 

Skal du måle for første gang?

Dersom du skal måle for første gang anbefaler vi deg å starte med en synlighetsanalyse. Den er informativ uten å overvelde med titalls måleparametere, og kan leveres raskt og rimelig. 

 

Er du en viderekommen kommunikasjonsmåler?

Da anbefaler vi at du gjør deg kjent med vårt analysedashbord Retriever Insights.

 

Ønsker du å analysere trender i mediebildet?

I Retriever har vi lang erfaring med tema- og trendanalyser. Få inspirasjon fra våre medieanalyser "Hvilket bilde tegner mediene av utviklingen i verden?" og "Innvandring og integrering i norske medier", som ble nominert til Amec.