Slik jobbet Sykepleierforbundet med kommunikasjon under pandemien

Etter nedstengningen 12.mars som følge av en global pandemi, måtte flere legge om hele sin kommunikasjonsstrategi og jobbe på en ny måte. Vi har spurt om hvordan en av de mest påvirkede helseorganisasjonene har jobbet med deres kommunikasjon under koronapandemien. 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er Norges fjerde største fagforbund, med 120.000 medlemmer. De jobber samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk. NSF jobber for å verne om sykepleieres interesser. 

2020 ble utnevnt til det internasjonale året for sykepleiere og jordmødre, det kan man trygt si at det ble etter pandemien, sier Tore Bollingmo, kommunikasjonssjef i NSF. 

 

Under pandemien utarbeidet NSF et overordnet budskap knyttet til situasjonen: "Sykepleierne blir på jobb for deg, og du blir hjemme for oss". Dette gjelder også i aller høyeste grad ett år etter pandemien startet, sier Bollingmo. NSF utarbeidet også klare mål for kommunikasjonen under pandemien.

 


Ulike tiltak for å nå kommunikasjonsmålene

Vi var raske med å sette opp et responsteam ettersom vi opplevde et voldsomt trykk av henvendelser. Vi satte også opp nettmøter som diskuterte ofte stilte spørsmål. På den måten nådde vi ut til de som ikke nødvendigvis tar kontakt, men som sitter med de samme spørsmålene, sier Bollingmo. 

 

NSF jobber både med reaktivt og proaktivt mediearbeid. — Vi ønsket å adressere ting som ikke nødvendigvis mediene tenkte på å spørre om, sier Bollingmo. Intensivkapasiteten ble et sentralt tema som de ønsket å rette et større fokus på. Flere riksdekkende medier ønsket å følge sykepleierne på jobb, og NSF prøvde å legge til rette for det. På den måten ble sykepleiernes historier formidlet.

 

Det ble sendt ut en medlemsundersøkelse, som var et stort samarbeid med SINTEF. Den gikk ut på å kartlegge hva sykepleierne selv opplevde under pandemien i forhold til utstyr i ukene og månedene etter 12.mars.

 

NSF utarbeidet også kampanjen Sykepleierløftet. En kampanje om livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse, og et budskap om at vi skal være bedre forberedt på neste krise. 

 

Ønsket en tydelig talsperson 

FHI og Helsedirektoratet har vekslet mellom ulike talspersoner under koronapandemien, men NSF var klare på at de kun ønsket en talsperson.

 

Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, ble tidlig valgt til å være en klar og tydelig fagperson for NSF, sier Tore Bollingmo. Hun har uttalt seg i flere saker under året som har gått, og NSF har blant annet oppnådd aktiv pressekontakt.

 

NSFFoto: Norsk Sykepleierforbund

 

Måler kommunikasjonsarbeidet sitt

Analysene fra Retriever gir hele organisasjonen verdifull informasjon, både sentralt og på fylkesnivå, sier Bollingmo. Det har vært få saker som ikke omhandler korona og håndteringen av pandemien det siste året. Det har vært spesielt interessant å se utviklingen gjennom det spesielle året 2020. Vi ser blant annet at vi har klart å øke andelen positiv omtale gjennom året, og samtidig oppnådd en enorm rekkevidde, sier Bollingmo.