Medieanalyse som verktøy for å operasjonalisere kommunikasjonsstrategien

Norsk Filminstitutt (NFI) jobber for å fremme og styrke norsk film og filmens plass i samfunnet, og bruker medieanalyse som et verktøy i arbeidet med å operasjonalisere sin kommunikasjonsstrategi

- For Norsk Filminstitutt er det filmen som er det viktige å løfte frem, og ikke oss selv som institutt, konstaterer Stine Helgeland, avdelingsdirektør for området Kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold i NFI. Instituttet har lenge hatt en rolle som tilrettelegger for norsk film og et av oppdragene er å vurdere hvilke prosjekter som skal motta støtte.

 

- Vi er en kunnskapsorganisasjon som tar beslutninger basert på den fagkompetansen vi sitter på. Det ligger en stor jobb bak når vi vurderer hvilke prosjekter som skal satses på. For å få til det vi ønsker for norsk film er vi avhengig av tillit til kompetansen og kunnskapen som ligger til grunn.

 

Ny strategi - nye kommunikasjonsmål

Gjennom en strategiprosess for hele virksomheten ble det tydelig at de ønsket å utvikle sin rolle som institusjon, blant annet gjennom å ha en mer tydelig og synlig stemme. Det var behov for en ny kommunikasjonsstrategi. Som grunnlag for en ny strategi bør man ha et klart bilde av nåsituasjonen, noe en analyse av mediebildet er med på å gi.

 

- Vi savnet det å ha en medieanalyse til grunn da vi skrev den nye strategien, sier Nina Bull som er kommunikasjonsrådgiver for området Formidling i NFI. Da strategien var på plass, var behovet fortsatt der. De ønsket å kartlegge hvordan man kunne bruke kommunikasjon til å nå de nye målene for virksomheten, og medieanalyse ble løsningen. NFI brukte fra før av Retrievers overvåkningsverktøy.

 

- Samarbeidet om analysen startet med at vi fikk en gjennomgang av mulighetene som finnes. Deretter hadde vi et arbeidsmøte der vi satt parametrene for analysen med utgangspunkt i den nye strategien. Når analysen var utarbeidet ble funnene gjennomgått.

 

NFI_logo

 

Medieanalysen pekte på områder der vi var et langt stykke fra der vi ønsket å være når det gjelder synlighet og tydelighet. Det var både til god hjelp og inspirerende å diskutere dette med Retrievers medieanalytikere.

 

Veien videre

- Gjennom denne prosessen har NFI sett på hva som er viktig for dem, og målt hvor de står i dag. Med utgangspunkt i dette kan de gjøre en gap-analyse og iverksette konkrete tiltak, sier Guro Lindebjerg, analysesjef i Retriever Norge.

 

NFI sier selv at de mest bevisstgjørende funnene i analysen handlet om bruk av talspersoner, suksess ved bruk av tall og statistikk, gjennomslag ved egen-initierte saker og synlighet rundt egne arrangementer. Disse jobber NFI med å operasjonalisere inn i konkrete handlingsplanene fremover. Analysen pekte også på en stor interesse rundt feltet, noe som forteller om et stort potensiale ved å satse videre på kommunikasjonsarbeidet. For NFI ble medieanalysen et redskap for å se hvor forbedringspunktene lå.

 

- Det har vært veldig bevisstgjørende fordi man får det svart på hvitt. Den gir oss også muligheten til å jobbe mer i samme retning internt fordi vi nå har et felles utgangspunkt. I tillegg gir det oss en mulighet til å se om vi faktisk har lykkes i å få til det vi ville et år frem i tid. Da vil vi gjerne gjøre en ny måling, avslutter Stine Helgeland.

 

NFI sine 6 tips til deg som skal i gang med medieanalyse:

  1. Vit hva dere vil måle, ha med målene inn i samtalen. Utfordre medieanalytikeren på hvordan man kan måle nettopp det.
  2. Vær så åpen som mulig på hva man jobber med og hva som er viktig for deres virksomhet.
  3. Ta med antagelsene dere har på forhånd, slik at analysen kan bidra til å teste ut disse.
  4. Husk at medieanalyse kan gi et godt utgangspunkt for å ha samtaler internt.
  5. Etter man har gjort analysen er utfordringen å helt konkret ta læringen med videre i arbeidet med handlingsplaner.
  6. Fortsett å måle arbeidet. Etter ett år kan en ny analyse vise resultatene av den jobben og justeringene man har gjort.