Retriever Insights: skrittet videre innen medieanalyse

Analyserapporter har sett like ut i mange år. Nå bringer Retriever medieanalysen videre inn i den digitale tidsalderen, med tjenesten Retriever Insights. 

 

Hva betyr Retriever Insights?

Retriever Insights betyr at våre kunder nå kan få data og medieanalyser levert kontinuerlig på en digital plattform. De kan gå inn og sjekke data, navigere interaktive elementer, få tilgang til artikler bak statistikken og mye mer. Medieanalyser har tidligere blitt levert som statiske rapporter, så denne nye plattformen vil medføre store positive fordeler for våre kunder. 

 

Hva er de åpenbare fordelene av digital analyse?

Den visualiserer dataen bak analysen og bringer den til liv. Kunder kan gjøre dypdykk i  de tallene de ønsker å vite mer om. Dette vil føre til langt bedre innsikt i hva som fungerer innen kommunikasjon. Ønsker du for eksempel å lære mer om en kampanje du kjørte for et år siden, kan du enkelt klikke på dataen for denne kampanjen og lese igjennom artikler som sirkulerte på denne tiden.

 

Hvordan kan Retriever-kunder bruke plattformen internt?

Virksomheter som har behov for et samarbeidsverktøy og forbedret internkommunikasjon vil særlig kunne høste fordeler av denne tjenesten, da den gjør det mulig å dele data. Ansatte kan gå inn og kommentere og trekke frem spesifikk data, og dermed dele sin innsikt med resten av virksomheten. 

 

Seks fordeler med Retriever Insights:

1. Verktøyet er interaktivt

Du kan navigere deg rundt og lese artikler som analysen er basert på. Dette vil gi langt bedre innsikt i kommunikasjonsarbeidet.

 

2. Verktøyet bringer liv til tidligere statiske rapporter

Dette gir langt bedre innsikt i dataen bak medieanalysen.

 

3. Velg hvor ofte dere ønsker analysene levert

Retriever Insights erstatter de statiske analyserapportene som vanligvis leveres en gang i måneden.

 

4. Sanntidsdata for rask innsikt

De kvalitative analysene utført av Retrievers analytikere og vil leveres ved avtalte intervaller for den spesifikke kunden.

 

5. Mulighet til å integrere egne eksterne data 

Salgstall og annen ekstern data kan kombineres med mediedata.

 

6. Plattformen muliggjør deling av data og analyser innad i virksomheten

Ansatte kan kommentere og utheve spesifikke data for å bringe oppmerksomhet til viktige temaer.