Retrievers nyhetsbarometer april: 16-åring setter miljøvern på omtaletoppen

Vår stordata-undersøkelse viser at norske journalister har latt seg engasjere av den svenske 16-åringen Greta Thunberg og hennes klimastreik. Miljøvern, industri og fotball er blant månedens mest omtalte tema i norske medier.

Analysen viser at industri er temaet norske journalister har skrevet aller mest om i april, og det er spesielt én sak som har generert mye omtale innen dette temaet.


– En av de mest omtalte sakene i april er den norske vindkraftutbyggingen. Saken har generert et stort engasjement både hos folk og hos politiske aktører og organisasjoner, og dette gjenspeiles i de redaksjonelle mediene,
sier analysesjef i Retriever, Guro Lindebjerg.

 

Analysen viser at vindkraft har vært et mye omtalt tema i hele 2019. I forbindelse med NVEs rapport «Nasjonal ramme for vindkraft», som peker på de 13 best egnede stedene for vindparker på land, har norske medier publisert om lag 6000 medieoppslag, hvilket er omtrent på nivå med omtalen av vindkraft i hele 2018 sett under ett.

 

– Vindkraft er et tema som genererer spesielt mye debatt i Norge. Motsetningene mellom miljøvern og naturvern gjør vindkraft til et betent tema, noe vi også ser i vår analyse. Her møter ønsket om fornybar energi, ønsket om å bevare natur. Sistnevnte genererer spesielt mye debatt og medieomtale i lokal- og regionaviser, uttaler Lindebjerg.

 

Klimastreik gir medieomtale

At norske redaksjoner publiserer mye stoff knyttet til klima og miljø, gjenspeiles i listen over mest omtalte tema, der også miljøvern er et av de fem mest omtalte temaene siste måned.


– Denne måneden ser vi at den svenske 16-åringen Greta Thunberg virkelig har engasjert norske barn og ungdom, noe som gir seg uttrykk i norske medier. Som medieanalytikere gjør vi utallige analyser av talspersoner og budskapsformidling, men det er sjeldent vi ser en talsperson som snakker så godt, både for sin sak, og i dette tilfellet for sin generasjon, sier Lindebjerg.

 

Så langt i 2019 er begrepet «klimasteik» brukt i nesten 2500 medieoppslag, og Greta Thunberg og omtalt i nesten like mange. Det er mer omtale enn hva partilederne for noen av Norges partier genererte i samme periode.

 

Fotball den mest omtalte sporten

 

To andre profiler som også har generert mye medieomtale siste måneden, er Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær og Rosenborg-trener Eirik Horneland. Sistnevnte tiltrådte som trener for fotballklubben Rosenborg 1. januar i år, og klubben ligger nå på bunnen av tabellen.

 

– Våre analyser viser at fotball er et av de mest omtalte temaene i norske medier, og definitivt den mest omtalte sporten. Det som har vært spesielt mye omtalt denne måneden har vært det som skjer med Rosenborg. Overraskende resultater og vendinger i sportsverden genererer alltid mye omtale.

 

Ole Gunnar Solskjær har alene generert mer enn 11 000 medieoppslag hittil i år, og også i april ligger han på omtaletoppen.

 

– Ole Gunnar Solskjær har vært en av de mest omtalte enkeltpersonene i norske medier siden han overtok som manager for en av verdens største klubber. Nært er som oftest kjært i journalistikken, og dette får vi definitivt bekreftet når vi ser på omtalen Solskjær har fått etter at han gikk inn i jobben for Manchester United.

 

Om Retrievers nyhetsbarometer  

Ved hjelp av maskinlærte modeller analyserer Retriever hvilke personer, organisasjoner, byer, steder og aktører som omtales i mediene. Hver måned publiseres nye funn fra stordata-analysen. Kildegrunnlaget for analysen inkluderer majoriteten av norske aviser på papir, magasiner og tidsskrift, i tillegg til alle landets nettaviser og de største og mest toneangivende fjernsyns- og radiosendingene.

 

De fem mest omtalte temaene i norske medier, april 2019:

1. Industri
2. Fotball
3. Handel og næringsliv
4. Politi og justis
5. Miljøvern

 

Kilde: Retriever