Rasismedebatten i norske medier

Hvordan påvirkes dekningen av rasisme i norske medier som følge av George Floyds død og fremveksten av Black Lives Matter-bevegelsen? 

Hvilke temaer er mest fremtredende når mediene skriver om rasisme? Hvilke stemmer slipper til i rasismedebatten som vokser frem med fornyet styrke? Og hvordan dekker de ulike mediene tematikken?

 

På oppdrag fra Fritt Ord har Retriever analysert rasismedebatten i norske medier i perioden 01.05.2020–31.08.2020. Basert på en kvalitativ gjennomgang av mer enn 2400 nyhetsartikler, debattinnlegg og leder- og kommentarartikler gir rapporten et dypdykk i dekningen av rasisme, George Floyd og Black Lives Matter i norske riks- og regionmedier, samt i et utvalg alternative medier.

 

Foruten å dokumentere en betydelig økning i dekningen av rasisme avdekker analysen også en tydelig personliggjøring av debatten. Videre viser den også hvordan pressen selv utgjør en betydelig aktørgruppe i rasismedebatten gjennom en stor andel leder- og kommentarartikler.

 

Skjermbilde-2020-11-10-kl.-10.42.03

Bilde: Ordskyen viser hvilke personer som nevnes eller omtales mest i oppslagene med rasismerelatert tematikk i perioden. Jo større ordet er, jo oftere nevnes personen. 
 

 

Noen hovedfunn

  • Rasisme omtales i liten grad i norske riks- og regionmedier i begynnelsen av mai. Oppmerksomheten rundt George Floyds død i slutten av mai endrer dette bildet drastisk.
  • 55 prosent av medieomtalen av rasisme, George Floyd og Black Lives Matter dreier seg om forhold i andre land, hovedsakelig USA. 45 prosent av omtalen er innenriksstoff der rasismeomtalen og debatten blir satt i norsk kontekst.
  • Aftenposten har mest omtale av tematikken totalt. Den største andelen artikler der rasisme har høy synlighet finner vi hos Adresseavisen.
  • Hendelsesnyheter og løpende rapporteringer preger utenriksstoffet, mens hverdagsrasisme og debatt i stor grad preger innenriksstoffet.
  • Parallelt med omtalen av opptøyer og demonstrasjoner er støtteerklæringer til George Floyd og Black Lives Matter en tematikk som får mye plass i utenriksomtalen.
  • Den første bølgen i innenriksdekningen handler i stor grad om å realitetsorientere leserne om at rasismen eksisterer også i Norge. Her spiller de personlige historiene en nøkkelrolle.

 

Rasismedebatten i norske medier

Last ned rapporten