Opp eller ned i norsk økonomi?

Retriever og CAMP-senteret ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Indeksen, som er kalt FNI-indeksen (Finacial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig.

Det er til en hver tid stor usikkerhet om hvor i konjunkturutviklingen økonomien befinner seg. Beslutningstagere vurderer konjunkturene daglig for å tilpasse økonomisk politikk. Med FNI-indeksen kan beslutningstagere og andre få mye tidligere informasjon om konjunkturutviklingen i norsk økonomi. 


Bruttonasjonalproduktet (BNP), som publiseres av Statistisk sentralbyrå, gir et bredt bilde av konjunkturutviklingen, men publiseres med et betydelig etterslep på flere måneder. FNI-indeksen (Financial News Index) måler tilstanden i norsk økonomi daglig og publiseres normalt månedlig.

 

Unik både i norsk og internasjonal sammenheng

Internasjonalt er det stort fokus på å konstruere høyfrekvente konjunkturindikatorer, men så langt finnes det ingen slike indekser i Norge.

 

- FNI fyller dette gapet og er samtidig unik fordi den er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler, sier Hilde Bjørnland, professor i samfunnsøkonomi og prorektor for forsking og fagressurser ved Handelshøyskolen BI. 

 

Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks.

 

Om FNI-indeksen 

FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Retriever sitter på en mengde slike data, gjennom våre overvåknings- og arkivtjenester. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks.

 

Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling. 

 

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

 

Klikk her for å komme til FNI-indeksen.