Norsk Narkotikapolitiforenings rolle i norske medier

På oppdrag fra Rolleforståelsesutvalget har politihistoriker Birgitte Ellefsen kartlagt omfang og innhold i medieoppslag om NNPF i perioden 1991-2021 i norske redaksjonelle medier. I arbeidet med rapporten brukte hun Retrievers historiske mediearkiv Atekst.

Rolleforståelsesutvalget ble nedsatt i etterkant av avsløringene i 2021 om sammenblanding av rollene til en interesseorganisasjon (NNPF) og politiet. Rapporten ble lagt frem 11. januar 2023. Birgitte Ellefsen, som er førsteamanuensis ved Politihøgskolen, har på oppdrag fra Rolleforståelsesutvalget undersøkt medienes rolle i sammenblandingen.

 

Brukte historiske mediearkiv for innhenting av data

I arbeidet med rapporten har Birgitte anvendt Retrievers historiske mediearkiv Atekst, i tillegg til Nasjonalbibliotekets arkiv. Datamaterialet som er innhentet fra arkivene har Birgitte lest og kodet etter dato, redaksjonell kilde, tekstsjanger, forfatter, aktører, tema og argumenter. 

 

Birgitte_Ellefsen

— Atekst er en gullgruve som gjør jobben til oss historikere mye enklere og mere effektiv. Før vi fikk digitale mediearkiver som Atekst og Nasjonalbibliotekets avisdatabase, måtte vi sitte på arkiver og biblioteker og bla oss igjennom gamle papiraviser eller mikrofilmer. Atekst kan jeg arbeide med hvor som helst, jeg kan gjøre smarte søk som gjør at jeg slipper å lese igjennom alle aviser, og at søkene kan lagres slik at jeg kan arbeide med materialet over tid uten å måtte gjennomføre nye søk.

 

Birgitte Ellefsen, førstemanuensis ved Politihøgskolen

 

 

Hvilket råd vil du gi til andre som skal bruke Atekst i metodearbeidet?

— Jeg anbefaler at man tar kontakt med Atekst/Retriever og får informasjon om hvilke muligheter som ligger i deres analyseverktøy. Jeg gjorde ikke det selv, og ser i ettertid at det kanskje ville gjort analysearbeidet mitt enklere. Jeg anbefaler også at man spør om en oversikt over hvilke redaksjonelle kilder/årganger som ennå ikke finnes i arkivet, slik at man får oversikt over hvor representativt utvalget er.

 

Last ned rapporten

 

 

 • Fakta

  ℹ️  Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) har byttet navn til Norsk Narkotikaforebyggende forening (NNF). Navneendringen skjedde 5. mai 2023 etter Politidirektoratets anbefaling om å fjerne ordet "politi" for å forhindre uklarhet om formell tilknytning til politiet.

   

  ℹ️  Norsk Narkotikaforebyggende forening (NNF) ble stiftet i 1991. Foreningen er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis og har ca. 3000 medlemmer fra Politiet, Tolletaten, Påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen, Forsvaret og andre naturlige samarbeidspartnere. NNF arbeider for et styrket samarbeid innenfor rusforebygging, både internt i politiet og med tverrfaglige samarbeidspartnere.

   

  ℹ️ Rolleforståelseutvalget ble oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet i september 2021, og fikk i oppdrag å vurdere om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i dialogen med offentlige eller private organisasjoner som har hatt kontakt med NNF.

Fem tips til Atekst-bruk:

1. Lag egne kildeutvalg 
2. Velg om du vil søke i tittel og ingress eller i hele artikkelteksten 
3. Lagre søkene dine til senere bruk
4. Visualiser søkeresultatene dine i analyseverktøyet og sammenlign søk
5. Eksporter rapportene i Excel, Word eller PPT

Vil du vite mer om mediearkivet Atekst?

Nordens største mediearkiv som samler nyheter fra print- og nettmedier, TV og radio

Mer om Mediearkivet Atekst