Oppdaterte tall: Medienes dekning av koronaviruset

På Møteplass Oslo 2020, som ble arrangert av Gambit H+K som et alternativ til Arendalsuka, presenterte vi nye funn om mediedekningen av koronaviruset.

 

I vår nyeste analyse presentere vi blant annet hvilke av de nordiske landene som har skrevet mest om koronaviruset, hvilke tema som har fått størst oppmerksomhet av mediene og hvilke som har skapt mest engasjement blant folk.


Hvor mye har mediene skrevet om korona?

Det er allerede kjent at koronapandemien er den mest omtalte enkelthendelsen i norske medier noensinne. I snitt publiserer norske redaksjonelle medier om lag 7000 oppslag i løpet av et døgn, mens i uke 12 ble det publisert 8500 oppslag i døgnet kun om korona.

 

 

For å få litt perspektiv på den norske mediedekningen har vi spurt analyseavdelingene våre i Sverige, Danmark og Finland om mediedekningen der. Det viser seg at dekningen har vært langt mer massiv i flere av våre naboland.

 

Svenske medier har publisert mest med i overkant av 1 million oppslag, dobbelt så mye som norske medier. Mens danske medier har publisert i overkant av 700 000 oppslag, dette er også mer enn de norske. Bare Finland har publisert færre oppslag enn våre norske medier med om lag 420 000.

 

 

Dersom vi tar høyde for forskjellene i befolkningstall, ser vi imidlertid at rekkefølgen blir en annen. Da ser vi at Finland har hatt den mest massive dekningen med 13 oppslag per innbygger, Sverige nest mest med ti oppslag per innbygger og Danmark minst med åtte oppslag per innbygger. Norge ligger også verken på topp eller bunn, med 9 oppslag per innbygger.

 

 

Hvilke tematikker har fått størst oppmerksomhet av mediene og hvilke har skapt mest engasjement blant folk?

I vår analyse har vi også sett på hvilke tema som oftest er i medieomtalen av koronaviruset. Øverst på listen ser vi økonomi og næringsliv med 126.785 medieoppslag, tett etterfulgt av medisin og helse. Deretter ser vi sport, politikk, kultur og underholdning, utdanning og til slutt sosiale forhold.

 

 

Deretter har vi sett på engasjementet blant folk i sosiale medier. Det har vi sett på ved å se på antall reaksjoner, kommentarer og delinger på nettartikler på Facebook. Grafen til venstre viser snittantall interaksjoner per artikkel fordelt på de fire største temaene, mens tallene til høyre viser antall interaksjoner på nettoppslagene per tema. Engasjementet på Facebook har vært størst i oppslag som dreier seg rundt sosiale forhold for barn, unge og andre befolkningsgrupper. Denne tematikken har i snitt skapt nesten 200 delinger, kommentarer og reaksjoner per artikkel.