Internasjonal medieovervåkning

Retriever er totalleverandør av nordiske kilder. I tillegg tilbyr vi internasjonal medieovervåkning bestående av mer enn 160.000 kilder, samt innhold fra mer enn 8000 internasjonale papiraviser, magasiner og lukkede nettmedier.  

Viktige internasjonale kilder som inngår i mediedekningen er blant annet Economist, New York Times, CNN, The Washington Post, Allegmeine Zeitung, Cinco Dias, Deutze Welle, Frankfurter Allgemeine Zeitung, The Assosiated Press og Berlinger Zeitung. Alt innhold leveres samlet i Retrievers medieportal.

Avgrens søkene etter utvalgte kilder, språk, land eller kildekategorier

For virksomheter som ønsker et omfattende kildeomfang med nordiske og/eller internasjonale kilder, kan Retriever gjøre spesifikke avgrensninger i oppsettet av medieportalen. Dette gjør vi for å sikre relevante treff for alle brukere.  

Eksempler på relevante avgrensninger: 
  • Søk i utvalgte kilder 
  • Kilder basert på språk 

  • Kilder basert på land 

  • Søk i spesifikke bransjemedier som eksempel finans, offshore og olje 

 

  Equinor er et internasjonalt selskap med virksomhet i over 30 land, og med hjelp av Retrievers internasjonale medieovervåkning, holder de seg oppdatert på viktige nyheter både nasjonalt og internasjonalt.