Hvordan har koronakrisen endret norske kommentarfelt?

På oppdrag fra Bufdir har vi undersøkt hvordan koronakrisen har påvirket debattkulturen i kommentarfeltene knyttet til redaksjonelle mediers Facebook-sider. Dette har vi undersøkt ved å se på endringer i tone, hatefulle ytringer og konspirasjonsteorier – i kombinasjon med endringer i kjønnsfordeling blant debattantene, endringer i journalistikken og i tematikken. 

Melisa

 

«Funnene viser at det er forskjeller mellom kommentarfeltene før koronapandemien slo inn over Norge, og i den første perioden etter at krisen var et faktum.»  

 

Melisa Fajkovic, Medieanalytiker Retriever Norge

 

 

– Det er forskjell mellom kommentarfeltene knyttet til koronastoffet, og kommentarfeltene knyttet til andre tema i forkant av pandemien. De mest markante forskjellene finner vi når vi studerer tonen og kjønnsfordelingen i kommentarfeltene. For det første finner vi en langt høyere andel kvinner i kommentarfeltene i koronaperioden. Samtidig finner vi en markant endring i kommentarfeltenes tone: kommentarer med negativ og nøytral tone øker på bekostning av positive, humoristiske og sarkastiske ytringer. Økningen er spesielt stor for nøytrale kommentarer, og den er betydelig blant de kvinnelige debattantene, sier Melisa Fajkovic.

 

Last ned rapport

 

 

Hatefulle ytringer og konspirasjonsteorier

Undersøkelsen viser også interessante tendenser hva gjelder ytringer som faller inn under definisjonen av hatefulle ytringer. Overordnet ser vi at om lag to prosent av kommentarene på de ulike medienes Facebook-sider inneholder hatefulle ytringer.

 

Funnene indikerer også at omfanget av konspirasjonsteorier i åpne kommentarfelt på medienes Facebook-sider er lite. Under én prosent av kommentarene fremsetter konspirasjonsteorier. Majoriteten av konspirasjonsteoriene knyttet seg til nasjonalt og internasjonale styresmakter, samt norske medier.

 

Metode

  • Analysen studerer et utvalg kommentarer fra fem redaksjonelle mediers Facebook-sider
  • Utvalgene er hentet i tre perioder: før korona (2000 kommentarer), mars og april 2020 (2600 kommentarer), november 2020 (700 kommentarer)
  • Alle kommentarer er vurdert av Retrievers medieanalytikere
  • Forhold vi vurderer: tonen i kommentarene, omfanget og typen hatefulle ytringer, konspirasjonsteorier, kjønnsbalanse, utforming av overskrifter og ingresser

 

Analysen er gjennomført på oppdrag av Bufdir

Bufdir er underlagt Barne- og familiedepartementet, og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner. 

 

Bufdir.logo

 

black_retriever-1-768x167