Fra pressemelding til nyhetstekst

Hvilken betydning har pressemeldinger i den norske redaksjonelle nyhetsproduksjonen? I hvilken grad og på hvilken måte endres pressemeldingen på sin ferd fra innholdsleverandørene og inn i de redaksjonelle spaltene? 

Spiller medienes posisjon i markedet en rolle for hvordan pressemeldinger brukes inn i den redaksjonelle nyhetsproduksjonen? Med RAM-midler fra Medietilsynet har Retriever studert disse spørsmålene.

For å finne ut hvilken innflytelse pressemeldinger har over stoffproduksjonen i norske nyhetsmedier, har vi sammenlignet 100 000 pressemeldinger med over 33 millioner nyhetsartikler ved hjelp av data-assisterte metoder. Vi har i tillegg gjort kvantitative innholdsanalyser av utvalgte deler av materialet for å kunne si noe om mer innholdsmessige kjennetegn ved materialet, som eksempelvis budskap og bruk av kilder.


Les hele rapporten her: Fra pressemelding til nyhetstekst

 

«Analysen vår viser at antallet pressemeldinger som har blitt sendt ut fra de tre markedsledende pressemeldingsplattformene har økt, og at mediene i større grad enn tidligere ser ut til å basere seg på slike pressemeldinger når de produserer nyhetsstoff. Mens 58 prosent av de analyserte pressemeldingene oppnådde medieomtale i 2011, var andelen 22 prosent høyere i 2018.»

 

Eirik Nymark Esperås, medieanalytiker i Retriever

 

Hovedfunn

  • 54 prosent av pressemeldingene i perioden har gitt medieomtale
  • Økende tendens: i 2011 fikk 58 prosent av pressemeldingene medieomtale, i 2018 er andelen 80 prosent
  • Det er private virksomheter som sender ut flest pressemeldinger, men disse har en lavere sannsynlighet for å bli plukket opp sammenlignet med pressemeldinger sendt ut av ikke-statlige organisasjoner og offentlige virksomheter
  • Lite samsvar mellom typene pressemeldinger som oftest sendes ut, og hva slags typer som oftest plukkes opp
  • Nesten en tredjedel av pressemeldingene handler om produkter og tjenester. Disse har en lavere sannsynlighet for å bli plukket opp av en kilde sammenlignet med pressemeldinger som formidler fakta og innsikt, kampanjer og samfunnsansvar og virksomhetsinformasjon
  • Det er pressemeldingene som formidler fakta og innsikt som oftest blir plukket opp av mediene
  • Pressemeldinger havner sjeldent rett på trykk, men graden av redigering varierer med hensyn til medienes posisjoner i markedet
  • Riksmediene gjør flest endringer fra pressemelding til artikkel, lokalmedier gjør færrest endringer
  • Et tydelig mindretall av medieoppslagene gjør oppmerksom på at informasjonen stammer fra en pressemelding, men tendensen er økende
  • De største mediene henter oftere inn egne kilder og gjør oftere rede for at stoff som er basert på pressemeldinger er nettopp det