Fem strategier for at virksomheten skal lykkes på sosiale medier

Hvilke strategier burde være på plass for at dere skal lykkes på sosiale medier?

1. Kanalstrategi

 

Sett en kanalstrategi som burde kunne svare på følgene spørsmål: 

  • Hvilke sosiale mediekanaler trenger dere å være aktive på? 

  • Hva er formålet?

For eksempel så vet dere kanskje at den yngre målgruppen hovedsaklig er mest aktive på TikTok og Twitter, mens den eldre målgruppen befinner seg på Facebook, men begge målgruppene forventer kundesupport via Facebook. Det kan være relevant for dere å bruke LinkedIn til rekruttering og bygge relasjoner med eventuelle samarbeidspartnere. Mens Instagram er den kanalen dere ønsker å bruke for å vise frem virksomheten til potensielle kunder. 

 

Du vet dere har en god kanalstrategi dersom alle er klar over formålet, at dere har KPIer for de ulike sosiale medier-kanalene dere bruker og hvilke type innhold dere planlegger å publisere i hver kanal.

 

 

2. Innholdsstrategi

 

En innholdsplan er ofte en variert blanding av sesongbasert, kampanjefokusert, spontant og løpende innhold. Ofte kan vi ikke planlegge alt innhold i lang tid fremover grunnet at det dukker opp uventede situasjoner som påvirker hva som skal publiseres. En innholdsstrategi er på den andre siden noe helt annet.

 

Innholdsstrategien din burde ha klare og informative svar på følgende spørsmål:

  • Hva slags innhold ønsker vi å publisere i hver kanal over en lengre tidsperiode?
  • Hvilken overordnet historie ønsker vi å fortelle? 

For eksempel kan det være at for en produktlanseringskampanje vil dere publisere innhold i alle de store kanalene, mens dere vil jobbe med stories og influenserkampanjer på Instagram, teste lengre innhold og modererte diskusjonsgrupper på LinkedIn og annonser på Facebook. 

 

Men viktigst av alt er at du vet hvilken historie dere ønsker å fortelle om merkevaren deres uansett innhold og valg av kanal. Dersom dere er det mest innovative selskapet i en bransje, burde innholdet dere publiserer i sosiale medier gjenspeile det. 

 

Du vet dere har en god innholdsstrategi dersom dere har en tydelig plan for hvilke type innhold dere vil publisere i hver kanal, og hvordan det vil bidra til å bygge merkevaren deres uansett hvor og hvordan ditt publikum ser det. 

 

 

3. Kundeservicestrategi

 

Det er viktig med en god strategi for kundeservice i sosiale medier for å vite hvordan teamet ditt skal håndtere de ulike henvendelsene, hvilke KPIer dere skal fokusere på og hvordan dere skal bygge merkevaren deres. Se på andre selskap som dere mener har god kundeservice på sosiale medier. Det kan være at de har en god måte å svare på negative kommentarer og at de håndterer de fortløpende. 

 

Du vet dere har en god kundeservicestrategi dersom alle i teamet ditt vet hvordan de skal svare på klager og andre kommentarer og henvendelser i de ulike kanalene. Det kan også være fint å være klar over hvilke måleparametre de blir målt på, som responstid, antall henvendelser og lignende. 

 

 

4. Kundereisestrategi

 

Denne kan være litt mer kompleks, spesielt hvis dere ikke er en tradisjonell B2C-bedrift (bedrift til kunde) eller B2B-bedrift (bedrift til bedrift). Men uten et tydelig bilde på hvordan kundereisen til publikumet deres ser ut hindrer du kommunikasjonsinnsatsen og kan feile på å få mest mulig ut av å være aktiv på de ulike sosiale mediekanalene. For en B2B-bedrift kan denne strategien ta litt tid å få på plass, men den er avgjørende. 

 

Hvorfor og hvor får man vite om merkevaren deres? Det kan være fra en anbefaling, et organisk søk, en annonse eller gjennom verdifullt innhold. Hvilke av disse kontaktpunktene går via eller kan forsterkes med sosiale medier? Hvordan spiller sosiale medier inn i salgstrakten deres? Mersalgene deres, kundeholdninger og kundelojalitet? Svaret på det er: hvor det gir mening - og du vet ikke hvor det er fornuftig med mindre du kartlegger kundereisen. 

 

Ideelle organisasjoner, politiske partier og andre type organisasjoner selger ikke nødvendigvis et fysisk produkt eller har en salgstrakt på samme måte. Men det betyr ikke at målgruppen deres ikke har spesifikke kontaktpunkter med de. Dess bedre strategi dere har på plass for å være der når det trengs, desto bedre resultater vil dere se over hele bunnlinjen. 

 

Du vet dere har en god kundereisestrategi dersom dere forstår de mulige og typiske veiene publikumet deres tar når de er i kontakt med dere eller en lignende tjeneste, og kan finne kontaktpunktene der sosiale medier kan brukes til å møte deres behov. 5. Optimaliseringsstrategi

 

Hva er strategien deres for å optimalisere alt dere gjør? Har dere målbare KPIer? En måte å følge opp og iverksette tiltak på de? Hvordan vil dere optimalisere i praksis - vil dere utføre A/B-testing av innhold eller spørre om tilbakemeldinger? 

 

Dere trenger en handlingsplan og få teamet ditt ombord for å følge opp. Hvilke data vil dere se på, når, hvordan og hva er prosessen for å iverksette kontinuerlige tiltak? En skriftlig plan på plass vil føre dere videre til datadrevet sosiale medier-håndtering. 

 

Du vet dere har en god optimaliseringsstrategi dersom dere har noen ansvarlig for optimaliseringen, dere vet hva dere ønsker å måle, og dere har en prosess på plass for å handle på det dere måler.

 

Vil du vite mer om vårt sosiale medier-verktøy RelationDesk?

Innholdsfortegnelse