Få full innsikt i mediedekningen din med Retriever Insights

Med Retriever Insights får du data og medieanalyser levert kontinuerlig i én digital plattform og får verdifull innsikt i kommunikasjonsarbeidet.

Hva er de åpenbare fordelene med digital analyse?

Analysedashbordet Insights visualiserer dataene bak analysen og kunder kan gjøre dypdykk i de tallene de ønsker å vite mer om. Det gir bedre innsikt i hva som fungerer innen kommunikasjon. Ønsker du for eksempel å lære mer om en kampanje du kjørte for et år siden, kan du enkelt klikke på dataene for denne kampanjen og lese igjennom artikler fra denne tiden.

 

Hvordan kan bruke plattformen internt?

Virksomheter som har behov for et samarbeidsverktøy og forbedret internkommunikasjon vil særlig kunne høste fordeler av denne tjenesten, da den gjør det mulig å dele data. Ansatte kan gå inn og kommentere og trekke frem spesifikk data, og dermed dele sin innsikt med resten av virksomheten. 

 

Seks fordeler med Retriever Insights

  1. Verktøyet er interaktivt: du kan navigere deg rundt og lese artikler som analysen er basert på. Dette vil gi langt bedre innsikt i kommunikasjonsarbeidet.
  2. Verktøyet bringer liv til tidligere statiske rapporter: som gir langt bedre innsikt i dataen bak medieanalysen.
  3. Velg hvor ofte dere ønsker analysene levert: Retriever Insights erstatter de statiske analyserapportene som vanligvis leveres en gang i måneden.
  4. Sanntidsdata for rask innsikt: De kvalitative analysene utført av Retrievers analytikere og vil leveres ved avtalte intervaller for den spesifikke kunden.
  5. Mulighet til å integrere egne eksterne data: Salgstall og annen ekstern data kan kombineres med mediedata.
  6. Plattformen muliggjør deling av data og analyser innad i virksomheten: Ansatte kan kommentere og utheve spesifikke data for å bringe oppmerksomhet til viktige temaer.