Benchmarking på sociale medier for kommunikationsidéer og indsigt

Benchmarking af konkurrenter og andre succesfulde brands aktivitet på sociale medier er en god måde at:

  • Identificere hvilket indhold der fungerer i jeres marked 
  • Komme på idéer til kampagner og finde nye målgrupper og se, hvad man hvordan man interagerer 
  • Sættes jeres egen indsats i en kontekst

Social media listening er en god måde at starte med benchmarking. Eksempelvis har Retrievers social listening-platform, Retriever Listen, en marked-funktion, hvor I kan få en idé om, hvordan I og jeres konkurrenter performer på sociale medier.

 

Identificer hvilket indhold på sociale medier, der fungerer bedst i jeres marked

 

Det er en god idé at se på, hvilket indhold der fungerer for andre på sociale medier. Hvad har jeres konkurrenters posts med mest engagement til fælles? Hvilke hashtags bruger de? Hvordan interagerer deres eksperter eller medarbejdere på sociale medier, og hvilket indhold laver og deler de?

Opmærksomhed på jeres konkurrenters tilstedeværelse på sociale medier kan give jer en målestok for jeres kampagner og individuelle posts. Hvor mange følgere og reaktioner eller hvor meget vækst er typisk for organisationer i jeres marked, og hvordan er jeres aktivitet i sammenligning?

 

Kom på idéer til kampagner på sociale medier

Overvågning af diskussioner og temaer relateret til jeres brand eller organisation på sociale medier kan hjælpe jer med idéer til nye kampagner eller posts. Eksempelvis kan I identificere emner, der genererer stor interesse på sociale medier og de relaterede hashtags. Eller I kan se diskussioner, I ikke allerede er en del af, men vil kunne drage fordel af være aktive i.

 

Ikke alle sociale medier er lige relevante for alle virksomheder. Hvis I overvejer, om det er værd at bruge ekstra ressourcer på at være aktive på endnu en kanal (I er måske på Twitter og overvejer Instagram), så kan I bruge overvågning af sociale medier til at benchmarke, hvordan jeres konkurrenter klarer sig på den kanal, I overvejer. Hvilke brugere deler og engagerer sig med deres indhold på den kanal?

 

 

Find nye målgrupper og hvordan du bedst snakker med dem

Ved at se på typen af følgere og folk, der interagerer med dine konkurrenters kanaler på sociale medier, er det muligt at afgøre, om I også skal udvide til nye målgrupper. Eksempelvis kan et bageri se, at deres følgere på sociale medier hovedsagligt er ældre, mens deres konkurrenter har flest yngre følgere. Så kan de forsøge at henvende sig mere til yngre personer på baggrund af deres benchmarking med konkurrenterne.

 

Ved at se på hvilket indhold, der engagerer konkurrenternes følgere og deres stil og tone over for disse, er bageren i stand til at tilpasse eget indhold, så de også fanger nye målgrupper. Et andet eksempel på at finde nye målgrupper er at se på alternative måder, som virksomhedens produkter bliver brugt på og fremstillet på sociale medier.

 

 

Benchmarking med et formål

Når du går i gang med at benchmarke, er det godt at huske en regel: Du får hvad du måler. Indsatsen, du lægger i at lave relevante målsætninger og måleparametre fra starten, vil betale sig i længden i form af mere relevante og håndgribelige resultater. Når du vælger måleparametre til benchmarking, er det ikke altid bedst at tage de let tilgængelige, da det ikke nødvendigvis er de mest informative og brugbare.

 

En anden god ting at være opmærksom på er, hvad der bliver benyttet til benchmarking. Er det en industri eller andre faktorer som organisationer, der bliver benchmarket med? Hvordan er deres ressourcer kontra jeres ressourcer (er det en fair sammenligning?). Hvis du eksempelvis er en relativt lille aktør i et stort marked med mange store aktører, er det så meningsfuldt at sammenligne 1:1? Men du kan stadig se på, hvad de større aktører gør og tilpasse det til din virksomheds budgetter.

 

Social listening er en god start til at identificere nye idéer og holde sig ajour med konkurrenterne, hvor social media analysis tager det skridtet videre og har mere fokus på et længere strategisk niveau for mere kundespecifikke måleparametre. The International Association for the Measurements and Evaluation of Communication (AMEC) sætter standarderne for best practice, og deres framework er benyttet af Retrievers analytikere i arbejdet med kommunikationsmåling på sociale medier. I vores analyser arbejder vi med at koble sociale medier til andre aspekter af jeres tilstedeværelse i andre medier.  

 

Benchmark med Retriever Listen

Kunne du lide disse tips? Du kan forvandle dem til virkelighed med Retriever Listen

  • Retriever Listen gør det nemt for dig at komme i gang med benchmarking på sociale medier. Alt, du behøver at gøre, er at definere, hvem du vil sammenligne dig med og linke jeres og jeres benchmarks kanaler til platformen. Dashboardet i Listen klarer resten.
  • Læse og afkode data i platformen er let! Sammenligneren er præsenteret automatisk, uden der skal laves nogle filteringer. Du behøver ikke være en analytiker for at få ny indsigt.
  • Med Retriever Listen kan du udvikle og optimere jeres kommunikationsindsatser på sociale medier baseret på data. Ingen kompleks software er nødvendig for at træffe beslutninger.

 

Lyst til at prøve Retriever Listen?

Book en demo