Valjasta mediaseuranta inspiraation lähteeksi

Mediaseurannan kenttä on äärimmäisen moniulotteinen ja inspiroiva, kun huomioidaan kaikki mielenkiintoiset mediaosumat ja kielelliset taituruudet – visuaalisuudesta puhumattakaan. Mediaseurannan voi valjastaa myös viestinnän suunnittelun idealähteeksi!

Median uutiskenttää voi mainiosti verrata vaikkapa monivivahteiseen tähtitaivaaseen. Tähtiä, kuten myös mediaosumia on paljon monenlaisia; näkyvyydeltään ja painoarvoltaan pienempiä ja suurempia. Kaikki tähdet tuikkivat hieman eri tavalla – kukin omalla persoonallisella tyylillään. Parhaimmillaan haalit mediaseurannan avulla kyytiisi ne teille halutuimmat tähdet – olennaisimmat uutisosumat. Valjasta mediaseuranta juuri niillä aihealueilla ja teemoilla, jotka ovat teille relevantteja ja vain mielikuvitus asettaa rajat sille, miten paljon ideoita voitte kerätä viestintäänne. Alkuun pääset seuraavilla vinkeillä.

 

1. Kartoita tämänhetkinen tilanne

Aloita palauttamalla mieleesi, mikä on organisaationne strategia, arvot ja päämäärät. Tutki, millainen on organisaationne viestinnän tilanne tällä hetkellä. Mitä viestitte ja missä kanavissa? Minkälaista viestintää haluatte saada aikaiseksi? Oletteko määritelleet ydinviestejä? Listaa tärkeimmät viestinnän tavoitteenne ja pohdi, miten voitte ne saavuttaa. Oletteko asettaneet kanavakohtaisia tavoitteita? Syvällisempi tilannekartoitus antaa hyvän perustan kokonaisvaltaiselle viestinnän suunnittelulle. Tällä tavalla on helpompi hahmottaa tilannetta ja tehdä samalla ideointia ja suunnitelmia myös itse viestinnän osalta.

 

 

2. Hyödynnä mediaseurannan arkistodataa

Viestinnän suunnittelussa voit kätevästi hyödyntää mediaseurannan historiatietoja. Saadun tiedon pohjalta voit tutkia esimerkiksi omia viestinnän onnistumisia tai mahdollisia epäonnistumisia sekä analysoida muutenkin tilannetta tarkemmin. Jos oma mediaviestintänne on tähän mennessä jäänyt vähälle, voit tutkia sellaisten tahojen viestintää, joiden ajattelet olevan hyviä esikuvia tai sanansaattajia. Historiadatan avulla saadaan vinkkejä erilaisista kirjoitustyyleistä, viestinnän yleisistä trendeistä tai ajankohtaisista teemoista, joista voidaan oppia ja saada uusia ideoita myös omaan toimintaan.

 

3. Käytä organisaatiosi sisäistä voimavaraa mediaseurannan suunnittelussa

Kun mediaseurantaa viritellään viestinnän suunnittelun tueksi ja idealähteeksi, kannattaa muidenkin yksiköiden kuin viestinnän laittaa oma mietintämyssynsä päähän. Mediaseuranta voi parhaimmillaan olla koko organisaatiota hyödyttävä idealähde. Eri yksiköillä ja asiantuntijoilla on monesti erilaisia tiedon tarpeita, ja lähtökohdat tiedon hyödyntämiseen ovat niin ikään erilaisia. Näin ollen ei välttämättä ole viisasta virittää kaikille organisaation yksiköille ja asiantuntijoille täysin samanlaista tähtikarttaa. Miettikää ensin organisaation sisällä yhteisesti tiedon tarpeita ja viestinnän tavoitteita, jonka perusteella kokoatte ohjenuorat siitä, mitä ja mistä tietolähteistä tietoa halutaan.

 

4. Hyödynnä mediaseurannan asiakasvastaavien tietotaitoa

Mediaseurannan voi valjastaa juuri niiden aihealueiden hauilla, joilla on teidän organisaatiollenne merkitystä. Ideoinnin tukena kannattaa hyödyntää osaavia mediaseurannan ammattilaisia, jotka suunnittelevat eri toimialojen hakuja. Palveluntarjoajan asiakasvastaavilla on usein paras asiantuntemus siitä, miten tietoa kannattaa hakea tai tehdä tarvittavia rajauksia, jotta vältytään turhalta infoähkyltä. Ylitsepursuavat osumamassat eivät yleensä edesauta ideointia ja luovuutta. Asiakasvastaavat osaavat terävöittää mediahakujen kärkiä niin, että päästään varmasti parhaaseen lopputulokseen.

 

5. Käytä mediaseurannan analysointityökaluja

Mediaseuranta tuottaa dataa, jota kannattaa analysoida uusien ideoinnin saamiseksi. Analyysityökalujen avulla voit syventää tuntemusta oman organisaation medianäkyvyyteen tai toimialan tilanteeseen liittyen. Analysoidun tiedon pohjalta pystyt miettimään esimerkiksi räätälöityjä viestejä eri viestintäkanaviin tai sitä minkälaisista aiheista mediassa ylipäätään kirjoitetaan. Eri mediakanavia tutkitaan eri mittareilla ja analysoidaan kanavakohtaisesti. Sosiaalisen median puolella ei välttämättä päde samat lainalaisuudet kuin toimituksellisen median puolella. Tutkimallahan ne asiat selviävät.

 

6. Media-analyysit viestinnän vaikuttavuutta mittaamaan

Mikäli oma aikasi ei riitä saadun tiedon syvällisempään analysoimiseen, voi tätä työtä helpottaa media-analyyseihin liittyvillä palveluilla. Media-analyytikot ovat erikoistuneet suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia julkisuusanalyysejä eri toimialoille. Heidän ammattitaitoaan kannattaa ehdottomasti hyödyntää ainakin siinä tapauksessa, jos omat työkalut ja ideapakka alkavat jähmettyä. Analyysien avulla ne saadaan sulatettua ja voideltua uuteen iskuun. Pääset porautumaan vielä astetta syvemmälle aineistoon, ja tätä kautta mittaamaan vaikkapa oman viestinnän vaikuttavuutta tarkemmin. Ideoita analyyseille on monenlaisia ja mittareita sen mukaan.

Jos haluat keskustella lisää mediaseurannan monipuolisesta hyödyntämisestä, olethan meihin rohkeasti yhteydessä. Suunnitellaan yhdessä teille paras tähtitaivaan kartta!

 

Ota yhteyttä