Sosiaalinen media ansaitsee keskeisen roolin kanavavalikoimassasi

Sosiaalinen media on kriittinen kanava organisaatiollesi, josta on tultava keskeinen osa liiketoimintastrategiaasi. Alla olevat trendit osoittavat tämän.


Sosiaalinen media on siellä, missä yleisösi on

- tuoreen tutkimuksen mukaan yli 50 prosenttia maailman väestöstä käyttää sosiaalista mediaa, ja 54 prosenttia näistä käyttäjistä käyttää sosiaalisia alustoja brändien ja tuotteiden tutkimiseen.


Sosiaalinen media on muuttumassa yhä hajanaisemmaksi maisemaksi, ja uusia alustoja syntyy päivittäin vanhojen kuollessa, mutta tämä vain vahvistaa sitä tosiasiaa, että sosiaalinen media ilmiönä ei ole katoamassa. Käyttäjien määrä ja päivittäinen käyttö lisääntyvät koko maailmassa. Siitä on tullut merkittävin keino tutustua uusiin brändeihin. Ja yhä useammin haemme sieltä nopeaa asiakastukea.


Kohdeyleisösi on siellä joka päivä, joten ole siellä heidän kanssaan. Aseta budjetti etusijalle ja ole läsnä kanavissa, joita asiakkaasi jo käyttävät. Älä anna organisaatiosi jatkaa eetteriin vajoamista vanhojen olettamusten tai organisaation toimimattomuuden perusteella.

Onko organisaatiollasi selkeä analyysi siitä, mitä sosiaalisia alustoja yleisösi käyttää eniten? Kuinka läsnä olette kussakin kanavassa? Löytävätkö asiakkaasi sinut, kun he tarvitsevat sinua?


Sosiaalisen median markkinointi toimii

-73 prosenttia markkinoijista on sitä mieltä, että sosiaalisen median markkinointi on ollut "jokseenkin tehokasta" tai "erittäin tehokasta" heidän yritykselleen.

 

Mikään kanava ei ole kustannustehokkaampi, tavoittavuudeltaan tarkempi tai kasvupotentiaaliltaan viraalimpi kuin sosiaalinen media. Markkinoijana tiedät, että oikeaan segmenttiin kuuluvat ihmiset katsovat sisältösi ja alustasta riippuen tämä segmentointi voi nykyään olla erittäin yksityiskohtaista. Haluatko tavoittaa vempainhullut, jotka arvostavat omituista brändiäsi?


Mainosta Redditissä tai hanki vaikuttaja, jolla on jo kohderyhmäsi luottamus ja kuulo. Haluatko tavoittaa hyvin paikallisen osan maastasi keskeisillä hallituksen terveystiedoilla? Todennäköisesti he kuuntelevat sosiaalisessa mediassa - ja välittävät sen eteenpäin.

Riittävän suurella budjetilla voit tietysti toteuttaa tehokasta markkinointia missä tahansa kanavassa. Sosiaalinen media on kuitenkin ainutlaatuinen orgaanisen tavoittavuutensa ja taloudellisen järkevyytensä vuoksi. Jokainen vuorovaikutus asiakkaan kanssa on mitattavissa, ja jokaisella toiminnalla on mahdollisuus saavuttaa laajempi orgaaninen tavoittavuus sekä kaikki tämä hyvin pienin kustannuksin, joita on mahdollista mitata ROI:n avulla.

Asettaako organisaatiosi sosiaalisen median markkinoinnin etusijalle budjetissa? Sen pitäisi.

 

Sosiaalinen media on avainasemassa brändiuskollisuuden rakentamisessa

- 71 % asiakkaista, joiden kokemus sosiaalisessa mediassa on positiivinen, suosittelevat todennäköisesti brändiä perheelleen ja ystävilleen.


Brändiuskollisuus on epämääräinen termi, jolla on hyvin konkreettisia seurauksia. Sosiaalisen median läsnäolo saattaa olla määrittävä tekijä organisaatiosi asiakaspysyvyyden tai koko brändin kannalta, joko positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan. 67 prosenttia kuluttajista käyttää nykyään sosiaalista mediaa ottaakseen yhteyttä brändiin jossain vaiheessa, ja 54 prosenttia pitää sitä parempana kuin puhelinta tai sähköpostia.


Keskeinen trendi sosiaalisessa mediassa on nykyään kasvavat odotukset asiakaspalvelua kohtaan: asiakkaat odottavat, että he voivat tavoittaa sinut sosiaalisessa mediassa kysymyksillä tai ongelmilla ja 60 prosenttia odottaa ammattimaista vastausta tunnin sisällä.


Hyvänä uutisena tässä on se, että kun he tekevät niin, heistä tulee usein brändin lähettiläitä ja henkilökohtainen suosittelu on kaiken hyvin suunnitellun markkinoinnin arvoista. Asiakkaat käyttävät jopa 40 prosenttia enemmän rahaa yrityksiin, jotka vastaavat ja ovat yhteydessä heihin sosiaalisessa mediassa, ja myönteinen vuorovaikutus täällä saa asiakkaan suosittelemaan sinua äideille kolminkertaisella todennäköisyydellä. Pelkkä valitukseen vastaaminen voi lisätä asiakkaiden suosittelua 25 prosenttia.


Mitä tapahtuu, kun et aseta asiakaspalvelua etusijalle sosiaalisessa mediassa?

 

88 prosenttia kuluttajista ostaa epätodennäköisemmin brändiltä, joka jättää asiakasvalituksiin vastaamatta. Sosiaalisessa mediassa esitettyihin kommentteihin vastaamatta jättäminen voi johtaa 15 prosenttia korkeampaan vaihtuvuusasteeseen, ja tämä luku on kriittinen lopputuloksen kannalta - jokainen 5 prosentin lisäys asiakaspysyvyydessä voi lisätä tuottojasi 25–95 prosenttia. Auta siis organisaatiotasi tekemään laskutoimitukset.

Onko organisaatiollasi oma sosiaalisen median asiakaspalvelutiimi? Pystyttekö tarjoamaan nopeaa ja ammattitaitoista tukea keskeisissä kanavissa? Ymmärtävätkö sisäiset sidosryhmät sosiaalisen median asiakaspalvelun vaikutuksen tulokseen? 

 

 

Kunnollinen sosiaalisen median hallinta

 

Sosiaalisen median hallinnan saaminen keskeiseksi osaksi liiketoimintastrategiaasi ei tapahdu itsestään. Organisaatiosi on investoitava kunnolliseen suunnitelmaan ja kaikkien niiden sosiaalisen median alustojen hallintaan, joilla olet aktiivinen. Jos sinulla on tämä valmiina, voit hyötyä sosiaalisesta mediasta. Lue lisää täältä.

 


 

Haluatko kuulla lisää meidän sosiaalisen median hallintatyökalustamme?

Anna meidän kertoa sinulle lisää RelationDeskistä ja saat ilmaisen kokeilujakson!

Book a walkthrough