Kolme kysymystä, joiden avulla rakennat hyödyllisen mediaseurantahaun itse

Meillä Retrieverillä palvelumalliin kuuluu aina asiantuntevien asiakaspäälliköiden teille räätälöimät mediaseurannan hakuprofiilit. Välillä on kuitenkin tilanteita, joissa haluat mieluummin tehdä hakuprofiilin itse. Tämä on mahdollista itsepalvelutyökalujemme avulla.

Seuraavan kolmen kysymyksen avulla saat itse rakennettua mahdollisimman hyödyllisen mediaseurannan. 


1. Kuinka rajattua tai laajaa seurantaa tarvitset?

Kun olet tunnistanut tarpeen seurata uutta teemaa tai asiaa, on tärkeää määritellä seurannan tarve. Pohdi tarkkaan, mille kohderyhmälle kyseinen seuranta on luotu ja minkälaisia osumia he tarvitsevat. Mikäli hakuprofiili on luotu organisaationne asiantuntijoille, voi olla hyödyllisempää luoda mahdollisimman tarkka hakuprofiili, jossa on mieluummin pieni määrä relevantteja osumia kuin kaikki mahdolliset aihepiiriin liittyvät osumat. Liiallinen osumamäärä päivittäisissä sähköpostiraporteissa aiheuttaa helposti tietoähkyn ja koko raportti jää asiantuntijoilta lukematta.

Toisissa tilanteissa tarve voikin olla tiedon saaminen kaikista tietyn aihepiirin tai tietyn asiasanan ympärille kietoutuneista uutisista. Tällöin määrä voi olla laatua tärkeämpää, ja tätä tarkoitusta voi palvella löysemmin hakuehdoin luotu hakuprofiili, joka saattaa tuottaa myös epärelevantteja osumia. Tällainen tarve voi johtua esimerkiksi lyhytaikaisesta kriisitilanteesta, jonka viestintätiimi tarvitsee tiedon kaikesta mahdollisesta aihepiiriin liittyvästä uutisoinnista.

 

 

2. Mitä lähteitä haluat seurata?

Kun hakuprofiilin käyttötarkoitus ja hakusanat on määritelty, on aika määritellä vielä mediaseurannan lähdeaineisto. Voit räätälöidä hakuun haluamasi lähteet printti-, verkko-, radio- ja tv -lähteiden seuranta-aineistosta. Haku on myös mahdollista rajata yhdellä klikkauksella esimerkiksi valtakunnallisiin tai paikallisiin medioihin. Voit joko valita valmiin lähdepaketin tai luoda sellaisen itse haluamistasi lähteistä. Lähteiden määrittelyn jälkeen mieti, tulisiko aineistoa rajata vielä teemoittain. Retrieverillä pohjoismaiset artikkelit on luokiteltu koneoppimisen avulla käyttäen IPTC:n (International Press Telecommunications Council) vakiomuotoisia aihekategorioita kuten talous ja liiketoiminta, koulutus sekä lääketiede ja terveys.

 

 

3. Miten haluat tiedon osumista?

Kun mediaseurantahaku on valmis, pitää vielä päättää, mikä on paras tapa välittää tieto eteenpäin. Retrieverillä osumia voi hallinnoida muun muassa seuraavin tavoin:

  • Osumien välittäminen eteenpäin sähköpostiraportilla
  • Artikkelikokoelmien luominen Retrieverin portaalissa
  • Määrällisten analyysien tekeminen Retrieverin portaalissa
  • Uutisten reaaliaikainen seuraaminen Retrieverin mobiiliapplikaatiossa

Voit myös yhdistellä tapoja. Ehkä teeman asiantuntija saa sähköpostiraportin arkiaamuisin, johtoryhmälle luot määrällisen analyysin kuukausittain ja itse seuraat uutisia mobiilisovelluksen kautta.


Näiden vaiheiden läpikäymisen jälkeen sinulla on valmis haku ja pääset tutkimaan aineistoa sitä mukaan kuin sitä kerääntyy!

Onko mediaseurantapalvelujen vertaileminen teille ajankohtaista?

Hyödynnä maksuton oppaamme mediaseurannan kilpailuttamisesta!

Lataa tästä