Fra kommunikationsindsatser til ”return on investment”

Kommunikationsmåling er et vidt begreb, men når alt kommer til alt, handler det i sidste ende om ”afkastet” af jeres kommunikationsindsatser. Men hvordan kan man opgøre noget så uhåndgribeligt som kommunikation, og hvorfor er det relevant for jer?

Kommunikation er en svær størrelse og modsat finansielle målinger, er det ikke helt så ligetil at afrapportere en ”ROI”, når man arbejder med ikke-monetære værdier. Men dermed ikke sagt, at kommunikation ikke har en værdi. Spørgsmålet er bare hvilken?

 

Kend jeres KPI'er

Hvad enten I arbejder med bæredygtighed, thought leadership eller employer branding, så få kortlagt jeres forskellige kommunikationsindsatser og mål dem i jeres medieomtale. Det kan enten være med henblik på at dokumentere mængden af omtale, eller der kan være behov for at få nærmere indsigt i de underlæggende tendenser. Her kan det ofte være svært at afgøre, hvor man skal lægge fokus i sin kommunikationsmåling, så derfor har vi udarbejdet et KPI Framework, hvor vi ud fra dette hjælper jer med at finde de rette KPI’er til jeres kommunikationsmåling. På denne måde sikrer vi, at der er sammenhæng mellem strategi og måling.

 

Return on communication

 

 

Perspektiver jeres omtale

Når først I har kortlagt de KPI’er, som I vil evaluere på, skal disse så at sige ”kvalitetssikres”. For hvad er succeskriteriet egentligt? I nogle tilfælde kan der være behov for at sammenligne omtalen med andre aktører, for at se nærmere på hvordan de positionerer sig i markedet. I andre tilfælde er det nok at se indad og lave nedslag i udviklingen over tid og derved at lave en form for baseline for medieomtalen.

Vigtigst er det dog, at man har et sammenligningsgrundlag, da enkeltstående KPI’er ikke siger så meget.


Af den grund har vi udregnet et Nøgletalsbarometer, der skal hjælpe vores kunder med at sætte egne KPI’er i relation til over 100, store som små, virksomheder i Danmark. På denne måde kan man hurtigt og nemt få gjort tallene skalerbare og derved påvise værdien af de forskellige KPI’er.

 

Udover blot at fokusere på KPI’er er det også vigtigt at perspektivere selve kildegrundlaget. For i en digital tidsalder i rivende udvikling, er redaktionelle medier ikke nødvendigvis det eneste sted, man bør måle sin kommunikation. Sociale medier er blevet dagsordensættende, og derfor bør de ses som en vigtig del af jeres organisation og forretningsstrategi.

 

Dokumentation er nøglen

Selvom planlægning og eksekvering er en stor del af kommunikationsarbejdet, er dokumentationen i høj grad blåstemplingen af dette. Fra næste år bliver det endda et krav for nogle virksomheder, når det kommer til bæredygtig afrapportering. Det er derfor essentielt at få dokumenteret indsatserne, uagtet om det er som et simpelt overblik eller en mere dybdegående medieanalyse. For kommunikationsarbejdet har en værdi, om end det ikke helt kan gøres op i kroner og øre. Værdien ligger i stedet i sammenhængen mellem strategi og målbare KPI’er. Det er nemlig i denne kobling, at indsatserne bliver omsat til return on communication.

 

Vil du høre mere om vores analyser?

Kontakt os