Viisi vinkkiä media-arkiston hyödyntämiseen

Viestinnän ammattilaisen työssä on olennaisen tärkeää saada kokonaiskuva siitä, miten omalle organisaatiolla merkityksellinen teema tai kokonaisuus näkyy mediassa. Tämä vaatii tutkimustyötä ja luotettavaa tietolähdettä, joka kattaa laajasti eri media-aineistot.

Tällainen työkalu on Retrieverin media-arkisto, eli Pohjoismaiden suurin media-arkisto, joka kerää uutisia toimituksellisesta mediasta niin printistä, verkosta kuin radiosta ja televisiosta. Se tarjoaa arvokasta tietoa ja mahdollistaa syvällisen tutkimuksen.

Tässä parhaita tapoja hyödyntää media-arkistoa viestinnän ammattilaisen työssä.

 

 

1. Seurantojen suunnittelu

Media-arkisto tarjoaa erillisen työkalun, jonka avulla voit tutkia aiheita omien mediaseurantahakujesi ulkopuolelta tai suunnitella uusia seurantoja. Voit perehtyä eri aiheisiin ja selvittää, mitä niistä on aiemmin kirjoitettu ja päättää sitten, sisällytätkö ne seurantaasi. Tämä auttaa sinua hahmottamaan aiheen taustaa ja ymmärtämään, miten keskustelu on kehittynyt ajan myötä. Aiheiden tutkiminen etukäteen voi myös helpottaa seurannan rajausta, kun pääset näkemään hakutuloksia laajasti. Tästä voi olla hyötyä erityisesti laajoja toimialaseurantoja suunniteltaessa. Voit myös tallentaa arkiston osumia, analysoida niitä ja palata niihin tarvittaessa myöhemmin.

 

2. Tiedotteen tai ulostulon valmistelu

 

Ennen tiedotteen tai ulostulon laatimista on tärkeää tutkia, mitä aiheesta on kirjoitettu viime aikoina. Media-arkisto mahdollistaa aiemman mediauutisoinnin tarkastelun, jolloin voit ottaa huomioon aiemmat näkökulmat ja sisällyttää ne valmisteluun. Tämä auttaa sinua muokkaamaan tiedotettasi vastaamaan paremmin ajankohtaista keskustelua.

 

3. Tietojen kerääminen myyntiä tai yhteistyökumppanuutta varten

 

Media-arkisto tarjoaa arvokasta tietoa, jota voit hyödyntää esimerkiksi myyntityössä tai uuden kumppanin tapaamisen valmistelussa. Voit tutkia julkisuuden kautta saatavaa tietoa ja selvittää, mikä on kyseiselle yritykselle tai organisaatiolle juuri nyt ajankohtaista. Esimerkiksi viestintätoimisto voi tutkia uutta asiakastaan ja kerätä tietoa heidän toiminnastaan ja näkyvyydestään mediassa tai lahjoituksia toivova järjestö yritystä kumppanuusneuvottelussa.

 

4.Tiedon tarjoaminen asiantuntijoille tai johdolle

 

Kun asiantuntija tai organisaatio ottaa haltuun uutta teemaa tai laajentuu uudelle sektorille, media-arkisto tarjoaa arvokasta tietoa. Voit tutkia, mitä aiheesta on kirjoitettu ja kerätä tarvittavaa tietoa asiantuntijoille tai johdolle. Esimerkiksi yrityskauppaa suunnitellessa media-arkiston avulla voi tarkistaa, mitä potentiaalisesta ostokohteesta on vuosien saatossa kirjoitettu. Tai rakennusalan yrityksen laajentaessa pienkerrostaloista tornitaloihin, voit selvittää, mitä aiheesta on kirjoitettu ja miten se on herättänyt keskustelua.

 

5. Oman toimialan trendien seuraaminen


Media-arkisto tarjoaa mahdollisuuden pureutua trendeihin omalla alallasi. Voit esimerkiksi tarkastella graafeja, jotka havainnollistavat trendejä tai selvittää, ketkä ovat olleet toimialan tai teeman näkyvimmät henkilöt ja organisaatiot. Tämä tieto löytyy automaattisesti hakujen yhteydessä Retrieverin media-arkistosta. Media-arkisto auttaa sinua pysymään ajan tasalla toimialasi kehityksestä ja tunnistamaan merkittävät trendit.

 

Media-arkisto tarjoaa organisaatiollesi mahdollisuuden tehdä kattavia hakuja ja raportteja haluamillanne asiasanoilla. Voitte arkiston avulla hakea esimerkiksi yrityksestänne tai haluamastanne toimialasta mediaosumat viimeisen viiden vuoden ajalta ja tarkastella, että onko osumamäärissä ollut tällä ajanjaksolla piikkejä. Näihin julkisuuspiikkeihin paneutuminen voi antaa paljon arvokasta lisätietoa haun kohteena olevasta aiheesta.

 

Media-arkisto on erinomainen työkalu tutkimustyöhön ja tarjoaa arvokasta tietoa, jota voit hyödyntää strategisessa viestinnässäsi. Kannattaa siis tutustua sen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

 

 

Haluatko esittelyn Retrieverin media-arkistosta? Varaa maksuton tapaaminen asiantuntijamme kanssa!