Sosiaalisen median mittarit selkokielellä: näin mittaat viestintää somessa

Oletko päättänyt ryhtyä mittaamaan viestintääsi sosiaalisen mediassa, mutta mittareiden paljous tuntuu ylivoimaiselta? Et ole yksin. On tärkeää ymmärtää, mitä mittareita seurata, jotta voit hyödyntää sosiaalista mediaa strategisten tavoitteidesi saavuttamisessa. 

Sosiaalisen median mittaamisen aloittamisen helpottamiseksi suosittelemme omaksumaan kaksitahoisen lähestymistavan. Analysoi omissa some-kanavissasi julkaisemiesi sisältöjen sitoutumista ja vaikutuksia sekä seuraa  ja arvioi organisaatiosi tai brändisi mainintoja julkisuudessa omien tiliesi ulkopuolella. Tämä kaksipuolinen menetelmä tarjoaa kattavan kuvan sekä yleisön suorasta vuorovaikutuksesta kanssasi että brändisi laajemmasta julkisuudesta.

 

Kokosimme yhteen yleisesti käytettyjä mittareita, jotka auttavat arvioimaan viestintää sosiaalisessa mediassa näiden kahden näkökulman kautta.

 

Mittareita omien kanaviesi mittaamiseen

Keskittymällä omiin sosiaalisen median kanaviisi liittyviin mittareihin pystyt suoraan seuraamaan, miten sisältösi resonoi yleisösi kanssa. Tämä antaa arvokkaita oivalluksia sisältöstrategiasi tehokkuudesta, ja  mahdollistaa tietoon perustuvat säädöt ja parannukset.

Oman sisällön suoriutumisen analysointi tarjoaa selkeitä näkemyksiä siitä, millaiset julkaisut herättävät eniten kiinnostusta, mitkä sisältömuodot ovat yleisön suosiossa ja kuinka tehokkaasti sosiaalisen median toimenpiteesi edistävät vuorovaikutusta. Tämä suora palaute auttaa sinua optimoimaan sisältöstrategiasi parempien tulosten saavuttamiseksi.

 

Esimerkkejä yleisistä mittareista:

 • Keskimääräinen sitoutumisaste (Average Engagement Rate):
  Mittaa, kuinka moni sisältösi näkijä päätyy vuorovaikuttamaan sen kanssa. Tämä mittari on keskeinen indikaattori sosiaalisen median toimiesi tehokkuudelle ja sitä voidaan helposti seurata keskiarvona pidemmällä aikavälillä.
 • Suosionosoitusaste (Applause Rate):
  Tykkäykset ovat tapa, jolla yleisösi ilmaisee arvostavansa sisältöäsi. Tämä mittari kertoo, kuinka myönteisesti sisältösi otetaan vastaan.
 • Ääniosuus (Share of Voice):
  Vertailee, kuinka aktiivisia sinä ja kilpailijasi olette sosiaalisessa mediassa. Tämä mittari auttaa arvioimaan julkaisujesi määrää  suhteessa toimialan muihin toimijoihin, mukaan lukien sitoutumisen ja tavoittavuuden.
 • Julkaisun tavoittavuus (Post Reach):
  Kertoo, kuinka moni ihminen näkee julkaisusi. Jos tavoittavuus on alhainen, sisältösi eivät ehkä saa suosioita algoritmeilta.
 • Klikkaussuhde (Click-through Rate, CTR):
  Mittaa, kuinka moni sisältösi nähneistä klikkaa lisätietoja saadakseen. Tämä on keskeinen mittari jokaisessa sosiaalisen median julkaisussa, joka pyrkii houkuttelemaan yleisön toimintaan.

Mittareita omien kanaviesi ulkopuolisen julkisuuden mittaamiseen

Pitämällä silmällä sitä, mitä brändistäsi puhutaan muualla kuin omissa kanavissasi voit parantaa otettasi siitä, millaisena brändisi nähdään ja mistä aiheista tai tuotteista keskustellaan sen yhteydessä. Tämä antaa myös mahdollisuuden hallita kritiikkiä ja parantaa ulkoista viestintääsi.

Kilpailijoiden mainintojen seuraaminen ja analysointi sosiaalisessa mediassa tuo lisäulottuvuuden viestintätyöhösi. Millaiset aktiviteetit toimivat kilpailijoillasi ja mistä he saavat kielteistä julkisuutta? Lisäksi omien kampanjoidesi vertailu kilpailijoidesi toimiin voi tarjoata tärkeitä oppeja.

Sosiaalisen kuuntelun avulla pääset keskittymään mainintoihin omien kanaviesi ulkopuolella. Näiden mittareiden seuraaminen tarjoaa oivalluksia laajemmasta keskustelusta brändiisi, toimialaasi tai strategiaasi koskettaviin teemoihin liittyen.

 

Esimerkkejä yleisistä mittareista:

 • Sävyanalyysi (Sentiment Analysis): Sävyanalyysi mittaa brändiisi tai toimialaasi liittyvien mainintojen yleistä tunnetilaa, luokitellen ne positiivisiksi, negatiivisiksi tai neutraaleiksi. Mittari auttaa ymmärtämään tehokkaasti julkista mielipidettä ja voit hyödyntää sitä brändimielikuvan parantamiseen.

 • Keskustelun määrä (Conversation Volume):
  Seuraa brändiisi tai toimialaasi liittyvien mainintojen määrän kehitystä. Mittari tunnistaa aktiivisuuden huippukohdat ja auttaa ymmärtämään, mikä herättää kiinnostusta brändiäsi tai toimialaasi kohtaan.

 • Aiheiden ja avainsanojen trendit (Topic and Keyword Trends):
  Analysoi tiettyihin aiheisiin ja avainsanoihin liittyvien mainintojen volyymiä ja kontekstia. Mittari auttaa tunnistamaan, mikä sisältö resonoi yleisösi kanssa ja mitkä trendit ovat nousussa.

 • Kilpailijoiden mainintojen vertailu (Competitor Mentions Comparison):
  Arvioi mainintojen määrää, sävyä ja vaikutusta sinun ja kilpailijoidesi välillä. Auttaa tunnistamaan vahvuuksia ja erottautumismahdollisuuksia vertailemalla suoriutumistasi kilpailijoihin.

 • Maininnan tavoittavuus (Reach of Mention):
  Arvioi mainintojesi potentiaalisen yleisön kokoa eli sitä  kuinka laajalle keskustelut brändistäsi ulottuvat. Mittarin avulla arviot brändisi näkyvyyttä ja vaikutusta ulkoisissa viesteissä ja voit paremmin kohdistaa toimenpiteitäsi vaikutusvaltaisiin käyttäjiin tai kanaviin.

 • Vuorovaikutus mainintojen kanssa (Engagement with Mentions):
  Seuraa, kuinka aktiivisesti yhteisö osallistuu keskusteluihin, jotka mainitsevat brändisi, ja mittaa, kuinka aktiivisesti yhteisö käy keskustelua brändistäsi. Tämän vuorovaikutuksen analysointi voi auttaa ymmärtämään, mitkä brändiisi liittyvät asiat tai teemat resonoivat yleisön kanssa.

Mihin mittareihin sinun tulisi siis keskittyä? Se riippuu täysin tavoitteistasi.

Vahvista osaamistasi sosiaalisen median ammattilaisena liittymällä maksuttomalle kurssillemme sosiaalisen median mittaamisesta!

 

New call-to-action