NCC:n viestintä tukee strategiaa tavoitteellisella tarinankerronnalla

NCC:n viestintä tekee monipuolista, yrityksen strategisia tavoitteita tukevaa työtä. Rakennusalalla tapahtuu paljon, ja NCC on mukana luomassa moderneja, kestävän kehityksen mukaisia tiloja, joissa loppukäyttäjän hyvinvointi ja rakennuksen elinkaariajattelu ovat keskeisiä. Suomen viisihenkinen viestintätiimi ammentaa yleisölle kerrottavia tarinoita monimutkaisista rakennusprosesseista ja tuo yhteistyökumppaneita esille sisällöntuotannossa.

”Rakennusalan innovatiivisuus, uudenlaiset digitaaliset ratkaisut, käyttäjälähtöinen kehittäminen, työturvallisuus ja kestävä kehitys. Näistä ammennamme monipuolisia ja innostavia aiheita meidän viestintäämme”, kertoo NCC:n Suomen mediaviestinnästä vastaava Satu Holm-Jumppanen.

 

Mediaviestintä on mukana luomassa NCC:stä positiivista yritys- ja työnantajakuvaa.

”Omat työntekijät ovat myös tärkeä mediaviestinnän kohderyhmä, jota aina ei tulla ajatelleeksi”, Holm-Jumppanen huomauttaa.

”Omista hankkeista ja kohteista lukeminen tutuista medioista herättää ylpeyttä, inspiroi ja motivoi.”

 

Tarinan keskiössä rakennuksen lisäksi loppukäyttäjä

 

NCC:n viestintä pyrkii tuomaan tarinoissa esiin loppukäyttäjän kokemuksen rakennusprosessin lisäksi. Viestintä toimii tiiviissä yhteistyössä markkinoinnin kanssa erityisesti NCC:n omaperusteisissa kiinteistökehityshankkeissa.

Holm-Jumppanen toimii myös NCC:n Property Development –yksikön viestintäpartnerina. ”On todella kiehtovaa päästä mukaan projekteihin, joissa suunnitellaan modernia työn tekemistä ja hyvinvointia tukevia tiloja, jotka toimivat myös osana elävää kaupunkikulttuuria. Valtava määrä asioita tehdään monipuolisella asiantuntijajoukolla jo kauan ennen kuin lapio uppoaa maahan”, Holm-Jumppanen kuvaa.

 

Mediaseuranta ja analyysit ohjaavat sisältöjen suunnittelua

 

NCC:n omat kanavat ovat ansaitun näkyvyyden lisäksi merkittävässä roolissa viestinnässä. ”Some on ehdottoman tärkeä kanava hankkeista, yhteistyökumppaneista ja ihmisistä kertomiseen. Seuraamme päivittäin, missä keskusteluissa olemme mukana ja onko keskusteluja, joihin meidän tulisi osallistua”, Holm-Jumppanen kertoo.

Mediaseurannasta saatavat tulokset ohjaavat osaltaan NCC:n viestinnän toimintaa. ”Seuraamme minkä tyyppiset jutut herättävät reaktioita ja käytämme tietoa oman sisällöntuotannon suunnittelussa. Tässä päivittäiset raportit sekä kvartaalianalyysit ovat viestinnän tukena”, sanoo Holm-Jumppanen.

 

Ulkopuoliset silmät arvioivat NCC:n viestinnän tuloksia

 

Retriever Group toimii NCC:n viestinnän mittaamisen kumppanina Pohjoismaissa. NCC:n viestintätiimi pysyy päivittäin ajan tasalla NCC:n omasta näkyvyydestä sekä toimialan tapahtumista toimituksellisen ja sosiaalisen median seurannan avulla. Viestinnän onnistumista mitataan ja analysoidaan kvartaaleittain rinnan kussakin maassa.

”Käymme läpi, mihin sävyyn ja miten näymme eri tyyppisissä medioissa, olemmeko onnistuneet saamaan näkyvyyttä oikeanlaisissa medioissa ja tavoittamaan haluttua kohdeyleisöä”, kertoo Holm-Jumppanen. NCC:lle on olennaista seurata, miten tietyt strategiset fokusalueet tulevat esiin sekä mitä kautta syntyy muuta näkyvyyttä. ”Näkyvyyden laatua kuvaava Brand Building Effect on meille tärkeä mittari”, Holm-Jumppanen jatkaa.

”Pidän arvokkaana Retrieverin analyytikon tarjoamia ulkopuolisia silmiä meidän tekemiseemme”, kuvailee Holm-Jumppanen. NCC:n oman Retriever-analyytikon kanssa käydään tarvittaessa myös erikseen läpi Suomen-löydöksiä. ”Olemme saaneet uusia näkökulmia sekä kiinnostavia havaintoja esimerkiksi siitä, miten Pohjoismaiden medioiden tavat käsitellä asioita poikkeavat keskenään hieman yllättävilläkin tavoilla”, Holm-Jumppanen kiittää.

 

Haluatko näkemystä viestinnän mittaamiseen?

Anna meidän auttaa.

Varaa esittely