Osoita vaikuttamisviestintäsi tulokset mittaamalla

Vaikuttamiviestinnän mittaaminen on erityisen ajankohtaista monelle viestijälle näin eduskuntavaalien jälkeen. Olemme Retrieverillä toteuttaneet useita analyysejä vaikuttamiskampanjoista, ja olen koostanut tähän blogipostaukseen parhaat vinkkimme vaikuttamisviestinnän tulosten osoittamiseen.

Mittaaminen mukaan jo kampanjan suunnitteluvaiheessa

 

Helpointa on, kun mittaaminen on integroitu mukaan kampanjaan jo suunnitteluvaiheessa. Asetettaessa kampanjalle tavoitteita ja päätettäessä toimenpiteitä on hyvä hetki keskustella myös siitä, miltä onnistunut kampanja näyttäisi.

  • Missä medioissa tai sosiaalisen median kanavissa kohderyhmä on läsnä?
  • Millaista julkisuutta näissä halutaan saavuttaa?
  • Millaisia pääviestejä halutaan saada kuuluviin?
  • Miltä näyttää onnistunut yhteistyö muiden tahojen kanssa?

Kun on määritelty, mitä kampanjalla halutaan saavuttaa, voidaan määritellä, miten tätä kannattaa mitata. Tavoitteiden tulisi olla tarkkoja, yksiselitteisiä, aikaan sidottuja ja mahdollista saavuttaa käytettävissä olevilla resursseilla.

 

Kannattaa myös huomioida, mitä ulkopuolisia raportointivaatimuksia viestinnällä mahdollisesti on esimerkiksi johdolle, jäsenistölle tai yhteistyökumppaneille.

 

Vaikuttava julkisuus tavoittaa oikeat ihmiset halutuilla viesteillä

 

Viestinnän kampanjan suunnittelussa määritellään yleensä pääviestit. Mitä argumentteja oman asian puolesta halutaan tuoda esille? Viestinnän onnistumisen tarkastelussa yksi keino onkin katsoa, miten nämä pääviestit näkyvät kohderyhmille tärkeissä medioissa.

 

Pääviestin esiin tuomista totta kai helpottaa, jos omat edustajat pääsevät kertomaan asioista medialle. Siksi onkin hyvä analysoida tarkemmin myös omien puhehenkilöiden näkyvyyttä – näkyvätkö he kohdemedioissa ja saavatko he tuotua esille kampanjan pääviestejä?

 

Vaikuttamisviestinnässä on usein myös tahoja, jotka ovat asioista eri mieltä. Kummat pääsevät näkyvimmin esille mediassa, lakiuudistuksen puolustajat vai vastustajat? Mitkä tahot ylipäänsä ovat mediassa viestinne tukijoita, ketkä taas kritisoivat? Mille kannalle media itse asettuu pääkirjoituksissa?

 

Sosiaalisessa mediassa puolestaan voitaisiin tarkastella esimerkiksi aihetunnisteiden käyttöä, miten käyttäjien sisältöihin reagoidaan ja keitä julkaisuissa mainitaan.

Vaikuttamisviestinnän mittaamisessa usein ajatellaan sävyn olevan itsestään selvä mittarikuningas. Kuitenkin paljon hyödyllisempiä tuloksia saadaan yleensä käyttämällä yllä esiteltyjä mittareita.

 

Sekä suunnittelussa että tulosten arvioinnissa voi hyödyntää vertailua aiempiin viestinnän kampanjoihin. Jos kampanjasta tehdään muuta mittausta kuten esimerkiksi mielipidemittauksia, kannattaa myös verrata näiden tuloksia viestinnän tuloksiin.

 

Suosittelen ansaitun julkisuuden mittaamista osaksi kenen tahansa vaikutusviestintää tekevän työkalupakkia. Jos kaipaat asiantuntevaa apua siihen, käännythän rohkeasti puoleemme!

 

Teksti on julkaistu muokattuna myös Viesti ry:n blogin vieraskynänä.