Kansainvälisen mediaseurannan rakentamisen ABC

Oletko miettinyt, olisiko yrityksellesi hyötyä kansainvälisestä mediaseurannasta? Jos asia on käynyt mielessäsi, kannattaa ehdottomasti tutustua näihin vinkkeihin kansainvälisen mediaseurannan rakentamisesta.

Aivan ensimmäiseksi on mietittävä tarkkaan oman organisaation tarpeet. Yleensä ennen kansainvälisen seurannan rakentamista pohjalla on ainakin jonkinlainen mediaseuranta. Toisinaan kansainvälinen mediaseuranta rakennetaan kuitenkin ilman pohjalla olevaa kansallisen tason mediaseurantaa. Jokaisella organisaatiolla on uniikit tarpeensa, joita tarkastelemme Retrieverin päässä aina tapauskohtaisesti.

 

Kansainvälisen mediaseurannan suunnittelu kannattaa aloittaa samalla tavalla kuin kotimaisen mediaseurannan suunnittelukin: aivan aluksi on ehdottoman tärkeää määritellä omat seurantatarpeet! Usein organisaatiolle tärkeimpiä seurattavia asioita ovat oma julkisuus, toimialan tapahtumat, kilpailijoiden tapahtumat sekä tärkeimmät hankkeet ja kampanjat. Seurannan alkuvaiheessa kannattaa myös osallistaa organisaationne avainhenkilöitä. Usein eri liiketoiminta-alueiden tai osastojen avainhenkilöiltä löytyy paras tieto siitä, millainen mediaseurantatieto palvelee heitä parhaiten.

 

Kansainvälisen tason mediaseurannan suunnittelun avuksi voit ottaa seuraavat ohjeet:

  • Tunnista tärkeimmät seurattavat asiat
  • Mieti perinpohjaisesti mediaseurannan maantieteellinen kohdennus
  • Kiinnitä huomiota valitun kohdealueen kieliin
  • Määrittele organisaatiollesi tärkeimmät lähteet
  • Kasaa lista organisaatiollesi tärkeimmistä avainsanoista

Suunnittelu kannattaa toteuttaa tässä järjestyksessä, sillä avainsanoja on hankala lähteä määrittelemään, jos mediaseurannan maantieteellinen rajaus on vielä auki. Aluksi kannattaa miettiä omalle organisaatiolle tärkeimmät seurattavat asiat ja jakaa ne eri segmentteihin. Näistä segmenteistä muodostetaan myöhemmin hakuprofiilit, jotka ovat siis selkeitä teemakohtaisia kokonaisuuksia.

 

Maantieteellinen rajaus ja kielirajaus kulkevat käsi kädessä. On yleinen sudenkuoppa määrittää kansainvälinen mediaseuranta vain maantieteellisen rajauksen perusteella. Jos toiveena on rakentaa nopeasti mediaseuranta Sveitsistä, pelkästään näillä tiedoilla lähdeaineistoa on hankala lähteä rajaamaan. Sveitsi on nelikielinen maa, jossa on paljon erikielisiä medioita. Maantieteellisen kohdentamisen lisäksi onkin välttämätöntä selvittää tarkat tiedot monitoroitavista kielistä ja mediatyypeistä. Laitetaanko seurantaan päälle verkkolähteet vai lisätäänkö lähdeaineistoon myös painetun median lähteitä?

 

Tässä vaiheessa mediaseurannan kohdentaminen on jo hyvällä mallilla. Enää puuttuu listaus tärkeimmistä avainsanoista. Näitä miettiessä kannattaa osallistaa organisaationne asiantuntijat mukaan suunnitteluun. Siten hakusanat saadaan räätälöityä mahdollisimman osuviksi. Huolellisesti harkittu avainsanalista helpottaa asiantuntijoidemme työtä, sillä kun kokonaisuus on asiakkaan päässä suunniteltu hyvin, tulee seurannastakin heti alusta lähtien tarkoituksenmukainen!

 

Kattava kansainvälinen mediaseuranta Retrieveriltä

  • Pohjoismainen media mukaan lukien Retrieverin mediaseuranta kattaa yli 160 000 lähdettä.
  • Yhteistyössä kansainvälisen verkostomme kanssa voimme tarjota yhtä kattavaa ja syvällistä mediaseurantaa ja -analyysiä maailmalta kuin pohjoismaisilta markkinoilta.
  • Palvelumme kattaa eri mediatyypit kaikilta mantereilta ja kaikilla kielillä.

 

Tutustu tarkemmin kansainväliseen mediaseurantaan!

Lue lisää