Kannattaako vastamediaa seurata?

Vastamedia, vaihtoehtomedia tai toisinaan valemedia-kutsumanimellä tunnettu mediaryhmä on noussut osaksi mediamaisemaa myös Suomessa.  Tulisiko ne huomioida mediaseurannassa?

Suomessa toimii jo ainakin kymmenkunta vastamediaa, jotka julkaisevat säännöllisesti sisältöä. Näistä tunnetuimpia esimerkkejä ovat MV-lehti, Oikea Media ja Vastavalkea.

 

Se, kannattaako nämä mediat huomioida myös mediaseurannan lähdeaineistossa, riippuu organisaation tarpeista.

 

Vastamediat toimivat omilla, journalistisista medioista poikkeavilla pelisäännöillään. Niillä on kuitenkin oma vakiintunut seuraajakuntansa ja ne antavat äänen ryhmille, jotka eivät muuten ole välttämättä vahvasti edustettuina perinteisessä toimituksellisessa mediassa. Mikäli organisaation seurantatarpeisiin kuuluu saada mahdollisimman laaja kuva siitä, mitä mediakeskustelua kansalaiset käyvät, voi vastamedioiden mukaan ottaminen olla tarpeellinen  lisä seurantapalveluun.

 

Suosittelisin kuitenkin vastamediaseurannan eriyttämistä muusta mediaseurannasta. Vastamedioiden tuottamaan sisältöön saattaa sisältyä valeuutisia sekä muuta materiaalia, jonka tulkitseminen voi olla haastavaa tai jopa harhaanjohtavaa, ellei konteksti ole täysin selvä.

 

Retriever tarjoaa noin kymmenestä vastamediaverkkosivustosta koostuvaa lähdepakettia verkkoseurannan asiakkaille ilman lisämaksua. Ne asiakkaat, joille vastamedioiden seuranta on tarpeellista, saavat lähdepaketin pyynnöstä osaksi Retrieverin palvelua. Automaattisesti emme kuitenkaan liitä vastamedialähteitä osaksi muuta seurantaa, sillä keskitymme seurannan tarjoamiseen luotettavien journalististen lähteiden sekä eri organisaatioiden verkkosivujen osalta. Vastamedioita lisätessä haluamme varmistaa, että asiakkaamme ymmärtävät, millaisesta mediatyypistä on kyse, sekä sopia kuinka käytännössä kohdistamme muusta seurannasta erilliset haut kyseiseen aineistoon.

 

Mikäli haluat vastamedialähteet osaksi Retrieverin palveluasi tai toivot niistä lisätietoja, ota yhteyttä Retrieverin yhteyshenkilöösi.

 

Ota yhteyttä