Helsingin seudun kauppakamarilla viestinnän mittaaminen on yhteinen asia

Helsingin seudun kauppakamarin missiona on vauhdittaa yritysten kestävää menestystä alueella. Pohjana tälle on proaktiivinen vaikuttamistyö, yritysten tarpeisiin perustuva palvelutoiminta sekä aktiivinen yritysten ja niiden sidosryhmien verkottaminen.

“Tavoitteenamme on olla yksi metropolialueen arvostetuimmista vaikuttajatahoista”, viestintäpäällikkö Tiina Tikander avaa ilman turhaa vaatimattomuutta. “Meidän on toimittava eräänlaisena yritysten äänitorvena, jonka asiantuntijat pääsevät ääneen ja heitä lainataan yhteiskunnallisessa keskustelussa.”

Tiina Tikander Helsingin seudun kauppakamari 700

 

Tässä media on keskeinen foorumi ja sidosryhmä. Siksi mediaseurannalla ja julkisuuden analysoinnilla on iso merkitys. Kyse ei kuitenkaan ole vain medianäkyvyyden määrästä vaan sen laadusta.

“Olen vahvaa viestinnän mittaamisen koulukuntaa. Se on ainut tapa keskustella kulmahuoneen kanssa”, Tikander painottaa.

Retrieverin kehittämä mittari julkisuuden laadulliselle tavoittavuudelle, eli Brand Building Effect (BBE), onkin Helsingin seudun kauppakamarilla ahkerassa seurannassa. Keskeistä on myös julkisuuden yhteys kauppakamarin avainteemoihin ja se, missä mediassa näkyvyyttä on saatu. Benchmarkkausta tehdään myös muihin elinkeinoelämän toimijoihin.

Viestinnän vaikutuksia käydään läpi säännöllisesti johdon kanssa. Tulevan vuoden strategisissa painopisteissä mukana on koko henkilöstön ymmärryksen lisääminen viestinnästä ydinfunktiona ja kunkin asiantuntijan omasta roolista siinä.

“Meillä johto tietää, mikä on Brand Building Effect. Seuraavaksi haluan nostaa koko organisaation tasolla viestinnän mittaamisen yhtä tärkeään asemaan kuin vaikka jäsenmäärän kehityksen seurannan.”


Media-analyysi toimii kirittäjänä omalle työlle

Helsingin seudun kauppakamarilla on ollut noin vuoden verran käytössään Retrieverin interaktiivinen media-analyysiratkaisu eli Insights. “Media-analyysin kautta saamme näkymää siihen, miten asiantuntijamme ja puheenaiheemme nousevat mediaan. Voimme arvioida, missä olemme onnistuneet ja mitä pitää kehittää.”

Verrattuna aiempiin perinteisiin pdf-raportteihin interaktiivinen dashboard-ratkaisu mahdollistaa datan monipuolisemman tutkimisen ja omien suodatusten käyttämisen.

“Insights-ratkaisun myötä käyttö on aktiivisempaa – ihan viikottaista. Kun uutisoinnin tahti kiihtyy, auttaa ratkaisu pysymään paremmin pulssilla. Vaikka analyysissä katsotaan mennyttä, voi dataa hyödyntää eteenpäin katsovassa mediatyössä. Se toimii myös kirittäjänä omalle työlle”, Tiina Tikander kertoo.

Ratkaisu mahdollistaa myös eri ajanjaksojen vertailun helposti toisiinsa.

“Usein vuodet ovat veljiä keskenään ja on mielekkäämpää verrata esimerkiksi tätä syksyä edelliseen vuoden syksyyn kuin juuri päättyneeseen kesään.”


Viestinnän vaikutukset keskiöön

Tikanderille media-analyysi on hyvä keino osoittaa, miten viestinnälle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet ja torpata väärät oletukset.

“Viestinnän aseman muutos tukifunktiosta ydintoiminnoksi on ollut todella palkitsevaa. Media-analyysillä on merkittävä rooli ymmärryksen tuottamisessa. Datan avulla pääsemme mutuilusta faktoihin. Voin osoittaa, että vaikka olettamuksesi oli tämä, data näyttää tämän.”

Pyydettäessä Tikander antaa myös muutaman vinkin viestinnän mittaamiseen muille Retrieverin asiakkaille:
  1. Kaikki lähtee tavoitteista.
    Helposti sanotaan, että mittaaminen on vaikeaa, mutta usein vaikeampaa on tavoitteiden asettaminen. Aseta siis ensin tavoitteet. Mieti, minkälaista vaikutusta organisaationne hakee viestinnällä ja hae mittareita sitä kautta. Mittaaminen on valintoja, joita on pystyttävä perustelemaan.

  2. Hyväksy se, että tulosten eteen on tehtävä kovaa työtä.
    Viestinnässä panostukset voivat näkyä vasta pidemmällä aikavälillä. Lyhyen aikavälin sijaan on parempi ajatella vaikka koko vuotta. Myös tietty paksunahkaisuus on hyväksi: aina tulokset eivät ole sitä mitä toivoit, mutta mittaamalla voit kehittää.

  3. Varmista että mittaaminen ei jää vain viestinnän jutuksi.
    Panosta viestinnän vaikutuksista viestimiseen johtoryhmälle ja muulle organisaatiolla. Motivoi kulmahuone ymmärtämään viestinnän merkitys strategianne eteenpäin viemisessä. Haasta myös asiantuntijat ymmärtämään, ettei tässä tulla koskaan valmiiksi vaan ala kehittyy ja uudistuu jatkuvasti.

Haluatko mitata viestintääsi ammattimaisesti?

Lataa maksuton e-kirjamme viestinnän mittaamisesta

Hanki e-kirja