Haavisto ja Stubb kilpailevat kärkipaikasta presidenttiehdokkaiden medianäkyvyydessä

Presidenttiehdokkaiden tämän syksyn aikana saamasta julkisuuden määrästä löytyy sekä yhteneväisyyksiä että yllättäviä eroja vaaligallupeihin verrattuna, selviää toteuttamastamme media-analyysistä. Kannatusmittausten kärkeen kirinyt Alexander Stubb jää medianäkyvyyden määrässä hieman eniten mediajulkisuutta keränneestä Pekka Haavistosta. Mediamainintojen määrässä kolmanneksi yltää Jussi Halla-aho.

Pekka Haavisto ja Alexander Stubb johtavat presidenttiehdokkaiden mediajulkisuuden määrässä aikavälillä 1.9.–19.12.2023. Haavisto on kerännyt syksyn aikana 4277 mainintaa kotimaisessa toimituksellisessa mediassa. Stubbilla mainintoja on 4157 kpl. Heidän näkyvyytensä on kehittynyt samansuuntaisesti ja julkisuuden määrä lisääntynyt loppuvuotta kohden. Analyysin presidenttiehdokkaiden mediajulkisuudesta on toteuttanut pohjoismaiden johtava mediaseurantayritys Retriever.

 

Presidenttiehdokkaiden näkyvyys kokonaisjulkisuudessa ajalla 1.9. - 19.12.2023

Presidenttiehdokkaiden mediamainintojen kokonaismäärä kotimaisessa mediassa 1.9. - 19.12.2023

 

Vähäistä gallup-suosiota nauttiva Mika Aaltola on medianäkyvyydessä neljännellä sijalla hieman Jussi Halla-ahoa perässä. Olli Rehn on ollut syksyn ajan melko tasainen suorittaja niin kannatusmittauksissa kuin medianäkyvyydessä ja sijoittuu mainintojen määrällä ehdokkaista viidenneksi.

”Kannatusmittausten johtajat Haavisto ja Stubb keräsivät eniten mediamainintoja, ja heidän näkyvyyteensä pohjautuu vahvasti tuleviin vaaleihin. Kolmanneksi yltävän Halla-ahon näkyvyyttä ovat siivittäneet presidentinvaaleja käsittelevän julkisuuden lisäksi eduskuntatyöhön ja puoluepolitiikkaan liittyvät kannanotot. Kiinnostavaa on se, että gallupeissa kannatusta menettänyt Aaltola yltää medianäkyvyyden määrässä peräti neljänneksi”, arvioi Retrieverin media-analyytikko Pilvi Bisi.

Jutta Urpilainen, joka vahvisti ehdokkuutensa 19.11., on kohentanut viime viikkoina asemaansa paitsi kannatusmittauksissa, myös julkisuuden määrässä. Koko syksyn tarkastelussa Urpilainen sijoittuu kokonaisjulkisuuden määrässä kahdeksanneksi, eli toiseksi viimeiseksi, mutta jos tarkastellaan vain viimeisen kuukauden julkisuutta, kirii hän neljänneksi.

Haavisto ja Stubb pitävät vaalijulkisuuden kärkipaikat – Halla-aho taantuu viidenneksi

Kun tarkastellaan pelkästään presidentinvaaleja käsittelevää julkisuutta, Haavisto säilyttää kärkipaikkansa ja Stubb pitää toisen sijan. Sen sijaan Jussi Halla-aho putoaa mainintojen määrässä viidenneksi, kolmanneksi kiilaa Aaltola, ja neljänneksi Rehn.

 

Presidenttiehdokkaiden näkyvyys vaalijulkisuudessa ajalla 1.9. - 19.12.2023

Presidenttiehdokkaiden mediamainintojen määrä presidentinvaalit mainitsevissa kotimaisen toimituksellisen median artikkeleissa aikavälillä 1.9. - 19.12.2023.

 

Eduskunnan ulkopuolelta ehdolle asettuneet ovat näkyneet syksyn aikana valtaosin presidentinvaalit mainitsevassa julkisuudessa, kun taas vaalikeskustelun ulkopuolista julkisuutta ovat ehdokkaista hallinneet ministeri Sari Essayah, puoluejohtaja Li Andersson sekä puhemiehenä toimiva Halla-aho. Sari Essayahilla vain 53 prosenttia mediamaininnoista sisälsi viittauksen presidentinvaaleihin. Li Anderssonilla vastaava luku oli 68 prosenttia ja Halla-Aholla 72 prosenttia. Hjallis Harkimon näkyvyydestä kolme neljäsosaa (75 %) pohjasi presidentinvaaleihin liittyviin artikkeleihin.

 

Poikkeuksen muista kansanedustajista tekee Pekka Haavisto, jolla presidentinvaaleihin liittyvää näkyvyyttä oli 94 prosenttia kaikista maininnoista. Stubbilla vaalehin viittaavaa julkisuutta oli 93 prosenttia, Aaltolalla ja Rehnillä kummallakin 96 prosenttia ja Urpilaisella 92 prosenttia.

 

Media-analyytikko Pilvi Bisi huomauttaa, että puoluepolitiikan avainrooleissa toimivien presidenttiehdokkaiden näkyvyys rakentuu myös päivän politiikan uutisoinnin kautta.

 

"Presidentinvaalien lähestyessä maininnat, joissa viitataan ehdokkuuteen, luonnollisesti lisääntyvät. Tähän vaikuttaa sekä varsinaisen vaaliuutisoinnin määrän kasvu että se, miten kilpaan ilmoittautuneet profiloituvat mediassa muiden julkisten tehtäviensä sijaan nimenomaan presidenttiehdokkaiksi”, Bisi sanoo.

 

Retriever seuraa presidenttiehdokkaiden julkisuutta vaaleihin saakka. Media-analyysiin voi kirjautua maksutta täältä .

 

Analyysin aineistona on artikkelit, joiden presidenttiehdokkuus oli vahvistettu 19.12.2023 mennessä. Aineisto sisältää kotimaisen toimituksellisen median artikkelit Retrieverin kattavan lähdekannan mukaan. Ajalta 1.9.2023-19.12.2023 koko aineiston määrä on 14 481 artikkelia. Samassa artikkelissa on voitu mainita useampi ehdokas. Ehdokkailla oli yhteensä 32 100 mainintaa ajanjaksolla. Presidentinvaaleihin liittyvällä julkisuudella viitataan artikkeleihin, joissa esiintyy vähintään yksi presidentinvaaleihin tai presidenttiehdokkuuteen liittyvä sana. Analyysin on toteuttanut AMEC-sertifioitu media-analyytikko Retrieverillä. Retriever seuraa presidenttiehdokkaiden näkyvyyttä vuoden 2024 presidentinvaaleihin saakka.