Analyysi Olkiluodon häiriötilanteesta palkittiin kansainvälisesti

Mediaseuranta- ja analyysitoimisto Retriever teki Säteilyturvakeskus STUKin toimeksiannosta kriisiviestintäanalyysin Olkiluodon ydinvoimalassa joulukuussa 2020 tapahtuneesta poikkeuksellisesta häiriötilanteesta. Tämä analyysiraportti ja STUKin viestinnän onnistumisen arviointi on nyt sijoittunut toiseksi parhaan kriisiviestintäarvioinnin kategoriassa kansainvälisen viestinnän mittaamisen kattojärjestön Amecin kilpailussa.

STUKin viestintäpäällikkö Piia Kaijanto totesi Retrieverin media-analyysin tuoneen STUKille arvokasta lisätietoa viestinnän onnistumisesta, uutisoinnin laadusta ja määrästä sekä siitä, miten vastaavissa tilanteissa tulisi jatkossa toimia.

"Analyysin tuomat tiedot ovat johtaneet STUKissa viestintäohjeistusten päivitykseen ja laajemmin muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa valmiusviestinnän viestintävastuiden uudelleenarviointiin", Kaijanto kertoo.

 

Haastava viestinnällinen tilanne

Ydinturvallisuutta koskeva poikkeuksellinen häiriötilanne asetti STUKin muiden viranomaisten ohella tilanteeseen, jossa ryhdytään toteuttamaan valmiusviestintää laissa määriteltyjen viestintävastuiden mukaisesti. Olkiluodon häiriötilanne oli viestinnällisesti erittäin haastava, sillä vaaratiedottamiselle ei ollut aihetta, mutta kansalaiset erityisesti Olkiluodon lähialueilla kokivat tarvitsevansa tietoa erittäin nopeasti ja tehokkaasti. Tapahtuman viestinnän sujumista on puitu mediassa myös tapahtuneen jälkeen. (Yle: Kysely: Olkiluodon lähialueen asukkaat eivät olleet tyytyväisiä tiedotukseen ydinvoimalan häiriöstä joulukuussa)

Kehittääkseen toimintaansa STUK on arvioinut viestinnän ja viestintäprosessien sujuvuutta ja vaikuttavuutta tapahtuneen jälkeen kattavasti kyselyin ja tutkimuksin.

Retrieverillä STUKin kriisiviestintäraportin laatinut seniorianalyytikko Tanja Vaari antaa STUKille tunnustusta viestinnän arvioinnista ja sen läpinäkyvyydestä.

 

Retrieverin seniorianalyytikko Tanja Vaari

Olkiluodon analyysin laatinut Retrieverin seniorianalyytikko Tanja Vaari antoi STUKille tunnustusta viestinnän arvioinnista ja läpinäkyvyydestä.


"Vaikeassa tilanteessa STUK pystyi tarkastelemaan omaa viestintäänsä avoimesti ja kriittisesti ja koko ajan selkeänä oli mittaamisen lopputavoite, viestinnän parantaminen jatkossa. Liian usein mittaamisen tulokset jäävät pölyttymään viestinnän pöydälle, mutta STUKin esimerkki osoittaa että tuloksia voidaan hyödyntää hyvin monipuolisesti ja konkreettisesti oman toiminnan kehittämisessä", STUKin julkisuutta jo pitkään analysoinut Vaari toteaa.

 

 

Tunnustusta asiakasymmärryksestä ja toiminnan ohjaamisesta

Retrieverin saama palkinto on osoitus sekä Retrieverin taidosta tehdä kansainvälisen tason media-analyysiä ja viestinnän mittaamista, että STUKin kyvystä arvioida viestintänsä vaikuttavuutta. Kilpailun tuomaristo kiitteli raporttiin valittuja perusteltuja mittareita ja totesi Retrieverin selkeästi osoittaneen syvää ymmärrystä STUKin tarpeista. Palkintoraati oli myös vaikuttunut siitä, miten STUK on hyödyntänyt raportointia viestinnän toimenpiteiden ohjaamisessa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Kaikki kilpailussa palkitut: https://amecorg.com/awards/2021-winners/


Lisätiedot:

Seniorianalyytikko Tanja Vaari, tanja.vaari@retriever.fi, 041 514 3341
Viestintäpäällikkö Piia Kaijanto, piia.kaijanto@stuk.fi, 040 5208547

 


 

Mikä AMEC?
  • AMEC on viestinnän mittaamisen kansainvälinen kattojärjestö
  • Järjestö jakaa vuosittain kansainväliset AMEC Awards-palkinnot useissa kategorioissa, joiden tarkoituksena on nostaa esiin parhaita viestinnän mittaamisen projekteja ja osoittaa näin viestinnän mittaamisen ja analyysin tärkeys
  • Voittajat valitaan tuomariston asettamalta ehdokaslistalta
  • Tänä vuonna osallistujia oli ennätysmäärä