Poliitikot johtavat mediakeskustelua Suomessa, Ruotsissa taas viranomaiset

Koronauutisointi mediassa jatkuu vilkkaana niin Suomessa kuin muissa pohjoismaissa. Huhtikuussa korona mainittiin lähes puolessa suomalaisen toimituksellisen median jutuista (48 %). Vilkkain uutishuippu näyttää silti jo väistyneen, sillä koronaa käsittelevät viikoittaiset juttumäärät näyttävät kääntyneen jo laskuun niin Suomessa, Ruotsissa kuin Norjassakin.

 

Määrällinen uutishuippu saavutettiin Suomessa viikolla 12 eli 16.3. alkaneella viikolla, jolloin hallitus ilmoitti valmiuslain käyttöönotosta. Sillä viikolla koronavirus mainittiin yli 30 000 artikkelissa eli peräti 56 prosentissa kaikista toimituksellisen median artikkeleista. Uutishuippu ajoittui samalle viikolle myös Ruotsissa ja Norjassa.

 

Koronauutisissa eniten esiintyvien henkilöiden osalta Suomen ja Ruotsin väliltä löytyy mielenkiintoinen ero. Ruotsissa keskustelun johtajina korostuvat viranomaiset, Suomessa taas poliitikot. Ruotsissa kirkkaasti eniten mainintoja kerännyt henkilö on Folkhälsomyndighetenin eli Suomen THL:ää vastaavan kansanterveysviranomaisen johtava epidemiologi Anders Tegnell, joka on kerännyt pääministeri Stefan Löfveniin verrattuna tuplasti mainintoja. Suomessa tilanne on päinvastainen. Mainituimman henkilön kärkipaikkaa pitää pääministeri Sanna Mariin, jolla on THL:n johtaja Mika Salmiseen verrattuna lähes viisinkertainen määrä julkisuutta.

 

Kun Suomessa pääministeri, tasavallan presidentti ja muut ministerit ovat ottaneet koronakriisissä vahvan johtajuuden, on Ruotsissa koronakriisin kasvot Anders Tegnell.

Suomessa kymmenen mainituimman henkilön joukkoon mahtuu ministereiden ja tasavallan presidentin lisäksi THL:n Salmisen ohelle vain STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila. Top 20:een mahtuu myös muun muassa Petteri Orpo, Jan Vapaavuori, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja sekä HUS:n edustajia.

Ruotsissa 15 mainituimman henkilön listalta löytyy selkeästi vähemmän poliitikkoja, ja siinä painottuvat asiantuntijat kuten viranomaisedustajat, lääkärit, epidemiologit ja pankkien edustajat.

 

Norjassa tilanne näyttäisi mainituimpien henkilöiden viiden kärjen perusteella olevan jotain Suomen ja Ruotsin väliltä. Kärjestä löytyy niin ministereitä kuin virkahenkilöitä. Keskustelua johtaa pääministeri Erna Solberg. Terveysosasto Helsedirektoratetin johtaja löytyy mainituimpien henkilöiden listalta kolmantena, terveysministerin jälkeen.

 

Ruotsin kansa ei kuitenkaan vaikuta ajattelevan, että poliitikot piileksivät asiantuntijoiden selän takana.

 

Kun Suomessa pääministeri, tasavallan presidentti ja muut ministerit ovat ottaneet koronakriisissä vahvan johtajuuden, on Ruotsissa koronakriisin kasvot Anders Tegnell.

 

 

Ruotsissa Tegnellin ja muiden virkahenkilöiden päivittäinen klo 14:n tiedotustilaisuus määrittää uutisagendaa. Tegnell kumppaneineen päivittää kansalle koronatilanteen ja jakaa neuvot ja ohjeistukset päivittäiseen toimintaan. Suomessa taas hallituksen tiedotustilaisuudet keräävät kansan ja median verkkolähetysten ääreen. Säätytalon portailla media havittelee kommentteja etenkin ministereiltä, ja viranomaisasiantuntijat saavat kavuta sisälle rauhassa.

Ruotsin kansa ei kuitenkaan vaikuta ajattelevan, että poliitikot piileksivät asiantuntijoiden selän takana. Kaikesta huolimatta pääministeripuolue sosiaalidemokraattien kannatus nousee myös Ruotsissa.