Viestinnän tulosten mittaamisen tulisi olla itsestäänselvää

Viestinnän tulosten mittaamisen pitäisi olla kaiken PR- ja viestintätyön alusta.

Kuvittele, että toimitusjohtajaa pyydetään tapaamaan yhtiön hallitus ja raportoimaan sille yhtiön taloudellinen asema. Riittäisikö hallitukselle se, että se kuulisi toimitusjohtajalta esimerkkejä hyvästä myyntityöstä? Olisiko ammattimaista, jos toimitusjohtaja esittelisi summittaisia lukuja ja perustaisi raportin taloudellisesta asemasta omaan mututuntumaansa? Ehdottomasti ei.

 

Hallitus odottaisi, että toimitusjohtaja esittelee ajantasaiset luvut ja osoittaa, kuinka taloudellinen asema vastaa budjettia ja yhtiön tavoitteita. He haluaisivat hänen selittävän, mitkä olosuhteet ja toiminnot ovat johtaneet senhetkiseen taloudelliseen asemaan, ja kuuntelevan, kuinka hän räätälöisi tulevat toiminnot tulosten perusteella. Jos toimitusjohtaja ei pystyisi esittelemään taloudellista asemaa näin, hallitus ei katsoisi toimitusjohtajan ymmärtävän tämän työn perusasioita ja olisi luultavasti sitä mieltä, että tällä ei ole työkaluja yhtiön johtamiseen.

 

Miksi tilanne olisi yhtään toisenlainen viestinnässä ja suhdetoiminnassa? Aivan niin kuin toimitusjohtajan hallitusta tavatessa, pitäisi viestintäjohtajan, markkinointipäällikön tai PR-vastaavan tukeutua samanlaiseen luotettavaan perustukseen tutkiessaan ja raportoidessaan osaston suoriutumista.

Viestinnän tulosten mittaamisen pitäisi olla kaiken PR- ja viestintätyön alusta. Toki se vaatii hieman resursseja, mutta niin vaatii kirjanpitokin. Toisaalta saat siitä hyödyllistä tietoa sekä operatiiviselle tasolle päivittäisiin työtehtäviin että strategiseen suunnitteluun. Johtajien pitäisi käyttää viestinnän mittaamisen tulosmittareita tarttuakseen toimeen ja tehdä tämä täsmälleen samalla tavalla kuin suhtaudutaan kaikkiin muihin yhtiön suorituskykyä kuvaaviin keskeisiin faktoihin. Olennaista on keskittyä lopputulokseen eikä toimintojen tuottamiseen sekä siihen, millä tavalla PR-työ edistää yhtiön yleisiä tavoitteita.

Me Retrieverillä työskentelemme lähellä asiakkaitamme löytääksemme heille parhaan media-analyysiratkaisun ja etsien näin heille oikeat työkalut heidän viestintänsä mittaamiseen. Jotta asia olisi helppo ymmärtää, tässä on viisi niistä monista parhaiden käytäntöjen vinkeistämme, joita käytämme joka päivä.

 

Viisi parasta käytäntöä viestinnän tulosten mittaamiseen:

  • Viestintätavoitteidenne pitäisi olla luonnollinen osa yhtiön yleisiä tavoitteita eikä näyttäytyä jonakin sellaisena, jonka osastonne on luonut itse alusta asti.
  • Mittaa tuloksia, ei toimenpiteiden määrää!
  • Keskustelkaa löydöksistä media-analyytikon kanssa, joka on vastuussa media-analyysiraportistasi – hän osaa pohtia sitä ja antaa uusia näkökulmia hyödynnettäväksenne.
  • Käyttäkää löydöksiä päivittäisen työnne ohjaamiseen ja mukauttamiseen sekä luodaksenne pohja strategisemmalle pitkän aikavälin suunnittelulle.
  • Tutustukaa AMECin uuteen arvioinnin viitekehykseen, joka tarjoaa erinomaisia menetelmiä viestintätoimintojenne mittaamiseen. Se on maksuton ja erittäin helppokäyttöinen!

 

Lopuksi: jos sinulla on kysyttävää edellä kuvatusta tai haluat tietää lisää mahdollisuuksistasi mitata viestintätoimintaasi organisaatiossasi tai yhtiössä, ota yhteyttä meihin, niin tarjoamme mielellämme apua tai hyviä neuvoja.