Skab forbindelse mellem jeres kommunikationsmål og strategi med Retrievers Measurement Workshop

I Retriever sørger vi hele tiden for at være opdateret på den nyeste forskning inden for medieanalyse, så vi kan tilbyde de bedste produkter til vores kunder.

En Measurement Workshop er et værktøj, der skaber forbindelse mellem virksomhedens kommunikationsmål og overordnede strategi. For at få et bedre indblik i vores Measurement Workshop, er her en kort gennemgang af den.


Formål

 

Formålet med workshoppen er at sikre en klar sammenhæng mellem jeres overordnede strategiske målsætning for jeres organisation og jeres kommunikationsstrategi i jeres kommunikationsmål og -måling.

 

Vi vil sammen definere jeres KPI’er i forlængelse af jeres strategiske indsatsområder for at kunne tilbyde et skræddersyet analyseprodukt, der skaber værdi i optimeringen af jeres kommunikationsarbejde.

Vi hjælper jer tage det næste skridt – uanset om I har lang erfaring med strategisk måling af jeres kommunikationsindsatser, eller om I netop har påbegyndt en proces, der skal lede til systematisk opfølgning af jeres kommunikationsarbejde

 

Inhold

 

Workshoppen er koncentreret omkring seks
hovedområder og med udgangspunkt i
AMEC’s Framework*:

 • Overordnede strategiske mål
 • Planlægning, målgrupper og andre strategiske input
 • Implementering
 • Aktivitetsmåling
 • Evaluering af effekt på målgrupper
 • Organisatorisk indflydelse og effekt på andre stakeholders

Forud for workshoppen sendes 6 spørgsmål til refleksion for at kvalificere indholdet under hvert punkt, ligesom I bedes forberede en kort præsentation af jeres aktuelle kommunikationsstrategi.

 

Undervejs præsenteres og gennemgås Frameworket for måling af kommunikation, der kan danne grundlag for en dialog om effektmåling, rapportering og optimering.

 

Værdiskabelse

 

Efter workshoppen udarbejder Retriever en rapport med konkrete anbefalinger til, hvordan I kan sikre bedst mulig måling af jeres kommunikationsindsats. Her vil vi beskrive, hvordan det vil give jer mest værdi at måle og evaluere jeres kommunikation. Vi vil komme med anbefaler til, hvordan I kan måle, men også hvordan I vil modtage analyser, der passer bedst til jeres behov.

 

En workshop vil dermed fungere som et redskab til efterfølgende at kunne skabe en større forståelse for jeres omtale i medierne, i virksomhedens forskellige afdelinger og generelt i jeres virksomhed.

 

Forberedelse

 

To uger inden workshoppen sendes en agenda for mødet samt konkrete punkter I skal forberede eller reflektere over inden mødet.

 

Selve workshoppen

 

Formål med workshoppen vil være at koble jeres kommunikationsstrategi sammen med AMEC’s Framework.

 • Kommunikationsstrategi: Til workshoppen skal I skitsere jeres kommunikationsstrategi, som I får 15 minutter til at præsentere for resten af workshopteamet. Lav gerne en præsentation, der illustrerer de vigtigste punkter i jeres kommunikationsstrategi.
 • AMEC Framework: Med udgangspunkt i AMEC’s Framework skal vi i samarbejde med jer bryde jeres kommunikationsstrategi ned i delelementer, der tilsammen danner grundlaget for en integreret evaluerings-framework. Frameworket er inddelt i seks kategorier med hver deres underkategorier. Disse må I gerne reflektere over inden workshoppen.

1. Opstil målene

 • Organisatoriske mål: Hvad er de overordnede mål for jeres organisation?
 • Kommunikationsmål: Hvad er jeres kommunikationsmål for at opnå dette?

2. Planlæg, sæt mål og andre inputs

 • Målgruppe: Definer jeres målgruppe
 • Strategi og andre inputs: Ranger hovedpunkterne i din strategiske plan og andre inputs

3. Implementer

 • Oplist alle aktiviteter, som indgår i projektet eller kampagnen

4. Mål aktiviteterne

 • Oplist indhold, materialer og aktiviteter, som du har distribueret, og hvad der var rettet mod hvilke hovedmålgrupper

5. Respons og effekt

 • Outtakes (reaktioner): Oplist her, hvad din målgruppe fik ud af din kommunikation, og hvordan de reagerede på den
 • Outcomes (effekter): Oplist her beviserne for de effekter, som kommunikationen har haft på din målgruppe

6. Organisations- og stakeholdereffekt

 • Impact (indflydelse): Hvordan har din virksomhed været påvirket under aktiviteterne eller kampagnen?

Kontakt os her for at høre mere om Measurement Workshop.

 
*AMEC - International Association for Measurement and Evaluation of Communication. Brancheorganisation der verden over sætter standarder for måling af kommunikation.