Sådan sikrer Retriever kommunikationsmåling i verdensklasse

I Retriever er vi stolte medlemmer af AMEC, men hvorfor er vi det, og hvad betyder medlemskabet for vores tilgang til kommunikationsmåling og hvordan gavner det jeres organisation?

AMEC er en sammentrækning af det mindre mundrette International Association for the Measurement and Evaluation of Communication, men AMEC, som brancheorganisationen omtales i daglig tale, betyder mere for Retriever end som så. For AMEC er ikke blot verdens største brancheorganisation for kommunikationsmåling, media intelligence og PR-research. AMEC’s undersøgelser af og tilgange til, hvordan man bedst muligt måler PR- og kommunikationsarbejde danner nemlig også grundlag for Retrievers analytiske tilgang til måling af medieomtale.

 

Helt konkret betyder det, at:

  • vores medieanalytikere er AMEC-certificerede og dermed uddannede gennem AMEC til at rådgive omkring, hvordan medieanalyser skal komplementere virksomhedens kommunikationsindsatser. I Retriever mener vi, at den mest optimale analyseløsning sættes op og løbende revideres i tæt samarbejde med en fast analytiker, da samarbejde etablerer den bedste forudsætning for at forstå kundens behov.
  • vores analytiske tilgang følger AMEC’s framework, hvilket betyder, at vi anskuer vores medieanalyseløsninger som en del af kundens samlede kommunikationsmåling, som skal afspejle virksomhedens kommunikationsindsatser såvel som den overordnede strategi. Dette være sig både store internationale organisationer og mindre virksomheder. Ligegyldigt størrelse, omsætning eller grad af strategisk tilgang til presse og kommunikation, så mener vi, at medieanalysen skal skræddersys til bedst muligt at komplementere de konkrete behov. Derfor tror vi i Retriever ikke på en one size fits all-tilgang, og vi anbefaler, at analysesamarbejdet begynder med en 
  • vores metodiske begreber er branchegodkendte af AMEC, der anbefaler at adskille kvaliteten af en redaktionel omtale fra mediets størrelse. Dette gør netop Visibility Scoren, som er Retrievers mål for synligheden og kvaliteten af en medieomtale. I målingen af en given omtales kvalitet inddrages tonen. Det vil sige, at der analyseres på, om analyseobjektet fremstår positivt, negativt eller neutralt i omtalen, og om dette nævnes i en overskrift, underrubrik, på en forside, eller om logoet er afbilledet. Tilsammen giver dette Visibility Scoren, som angives på en skala fra -100 til +100 som et udtryk for sandsynligheden for, at seeren, lytteren eller læseren kan huske analyseobjektet i en positiv kontekst.

Når AMEC vælger at fraråde variabler i kommunikationsmålingen såsom læsertal, skyldes det blandt andet, at læsertallet ikke er et konsistent mål, da dette påvirkes af den generelle læsertilbagegang, som flere medier oplever grundet ændrende medievaner, ligesom læsertallet kan opgøres på flere forskellige måder rundt om i verden, hvormed sammenligneligheden på tværs af landegrænser kan være begrænset.

I Retriever anerkender vi dog, at det kan være værdifuldt for virksomheder at have indblik i, hvilken effekt medieomtalen har. Derfor er vores Visibility Score akkompagneret af målet Brand Building Effect, som inddrager seer-/lytter-/læsertallet. Denne er således et udtryk for, hvor mange potentielle seere, lyttere og læsere, som kan huske din virksomhed i den givne kontekst.

Det er derfor helt essentielt at kunne adskille kvalitet og effekt, som Visibility Score og Brand Building Effect netop giver mulighed for.

Når vi i Retriever er så stolte medlemmer af AMEC, så skyldes det ikke blot, at vi vinder AMEC-priser for vores analyser. Det bunder i, at vi gennem medlemskabet sikrer vores kunder den bedste og mest kompetente rådgivning inden for PR- og kommunikationsmåling og et skræddersyet analyseprodukt baseret på branchegodkendte standarder.