At sætte mål er en forudsætning for planlægning, måling og evaluering af kommunikation

Princip 1 - Uanset hvad man skal måle, bør man altid have en klar forestilling om, hvad man vil opnå med sin kommunikation.

Nogle virksomheder har veludviklede strategier og planer for, hvordan kommunikation bedst understøtter deres forretning, og hvordan denne kommunikation bedst evalueres. Andre mangler strukturerede planer, men har en klar forestilling om, hvad de vil opnå. Uanset hvad, er det muligt at sætte mål og måle kommunikation.

 

Målsætning hjælper os også med at planlægge vores tid, at prioritere hvornår tiden er afgørende, at enes om hvad der er vigtigst, og at vide hvornår du har gjort, hvad der forventes af dig. Listen over argumenter for at arbejde med mål er meget længere, men pointen er, at alle disse argumenter også gælder for kommunikationsmål.

 

En vigtig forudsætning for at sætte mål for din kommunikation er at tage udgangspunkt i SMART-modellen, hvilket betyder at målene skal være specifikke, målbare, attraktive, realistiske og tidsbestemte.

 

Når du reflekterer og formulerer svar på disse spørgsmål, så prøv også at afgøre, om det, du er kommet frem til, også understøtter målene for din kerneforretning, hvad enten det er salg, fundraising, meningsdannelse eller andet.

Uanset hvad du vil opnå med din kommunikation, findes der måder at måle resultatet på. Hvis du har data fra tidligere målinger, er det et godt udgangspunkt, når du sætter mål. Hvis du mangler data, er det en mulighed at foretage en baseline-måling, der giver dig et udgangspunkt at navigere ud fra. Tøv ikke med at inkludere en ekstern part i diskussionerne om målemetoder og måske også en tredjepart, der har referencedata for det, du vil måle.

 

Har du lyst til at læse mere om de syv Barcelona-principper, så kan du downloade vores e-bog "Barcelona-principperne 3.0" her.