Fra planlægning til evaluering på sociale medier

Social Media Management er dit værktøj til sociale medier fra jeres planlægning af kampagner og opslag over interaktion med brugere til et overblik over, hvordan jeres oplag performer.

Med Retrievers Social Media Management - Publish, Measure & Engage - får du et værktøj, som du kan bruge i alle faser af dit arbejde med sociale medier.

 

Publish bruges til at planlægge og offentliggøre opslag, reels og stories på jeres kanaler. I kalenderen har du mulighed for at lave de enkelte opslag, men det er også muligt at planlægge fremtidige opslag eller kampagner, der ikke helt på plads med en note-funktion.

Har du brug for at få en kollegas input til et opslag, kan dette også lade sig gøre via værktøjet, selvom denne kollega ikke har en adgang. Under oprettelsen af et post er det muligt at sende en mail til vedkommende, så svaret kommer ind i samme post.

 

Engage er værktøjet til at interagere med jeres følgere og kunder. Får I en kommentar til et opslag på for eksempel Facebook kan du med Engage svare på en kritisk kommentar, ligesom du også har muligheden for at like en god historie. Det er også her, at du kan like en god historie.

Når I på en af jeres konti modtager en ny kommentar eller besked, bliver I tydeligt gjort opmærksom på dette. Herefter er det så muligt at håndtere kommentarer med det samme, men det er også en mulighed at fordele enten et helt opslag eller den enkelte kommentar til et teammedlem. Ligesom i Publish er det også muligt at sende et spørgsmål til en kollega eller en anden, hvis du har brug for hjælp til at skrive et svar til en kommentar eller besked.

 

Værktøjet Measure giver dig mulighed for at måle jeres performance på jeres sociale medier. Både i forhold til, hvordan I håndterer henvendelser fra brugerne og følgere, og hvordan jeres eget indhold bliver modtaget af disse.

 

I har i Measure mulighed for at måle på jeres responstid, og ved at sætte et mål for dette, kan I også se, hvor mange kommentarer og beskeder, der er svaret på inden for målet.

Det enkelte teammedlems responstid er også tilgængelig, ligesom der kan findes anden statistik for teammedlemmer.

 

I forhold til at måle på jeres postede indhold er det blandt andet muligt på tværs af jeres kanaler at se, hvilke af jeres opslag, der har givet mest engagement og visninger. Desuden giver et heatmap jer overblikket over, hvilke tidspunkter der har givet flest visninger og engagement at poste. Denne viden kan i bruge til at evaluere jeres opslag.

 

Denne viden kan I så tage med videre, når I skal planlægge, hvilke opslag og kampagner I fremadrettet skal poste med Publish.

 

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig?

Kontakt os for en snak

Kontakt os