AI i Retriever Social

Retriever har arbejdet med forskellige former for AI siden 2017 og har blandt andet udviklet egne sprogmodeller på dansk, norsk, svensk og finsk. I dag bruger Retriever en blanding af disse egenudviklede sprogmodeller og de store sprogmodeller, herunder ChatGPT udviklet af OpenAI, for at sikre, at vores kunder altid har den nyeste teknologi til rådighed i deres løsninger.

Retriever anvender AI i næsten alle dele af vores produkt til håndtering af sociale medier for at sikre, at vores kunder får det bedst mulige produkt til den rette tid på den mest effektive måde. Nedenfor følger en kort gennemgang af nogle af de områder, hvor Retriever i dag anvender AI.

 

Sentiment

Retriever anvender AI til at kategorisere, om et givent indlæg er positivt, neutralt eller negativt. Dette sker ud fra dit brands perspektiv, og dermed kan metoden måle, om et indlæg er positivt eller negativt set ud fra din organisations synsvinkel. Dette er en unik funktion, der giver en mere præcis angivelse af sentimentet.

 

Anormalitet

Med AI identificerer Retriever unormale ændringer og hændelser i sociale medier og kan dermed hjælpe med at opdage trends eller negative forhold i sociale medier tidligt. Dette kan omfatte tonen i indlæg, ændringer i volumen, omtale af specifikke søgninger, personer eller organisationer eller en kombination af disse faktorer.

 

Keyword extraction

Med Keyword Extraction kan Retriever udtrække væsentlige ord og fraser fra indlæg i sociale medier og dermed opsummere det essentielle i store mængder af data, så vores kunder lettere kan danne sig et overblik. Dette muliggør en hurtigere sammenligning og identifikation af trends baseret på et bredere grundlag end tidligere.

 

Best time to post

Ved hjælp af AI angiver Retriever, hvornår det er bedst at publicere indlæg i de forskellige kanaler baseret på dine følgeres engagement i jeres tidligere indlæg. Dette giver mulighed for en mere effektiv planlægning med større sandsynlighed for øget engagement.

 

Hvad er det næste?

Vi er i gang med at udvikle en funktion, der giver forslag til indlæg i Retriever Publish, så vores kunder altid har inspiration til indhold til deres sociale kanaler. Vi håber at kunne præsentere den nye funktion samt flere nye funktioner i løbet af 2024, der vil gøre vores kunders arbejde med sociale medier bedre, mere effektivt og sjovere.

 

I Retriever er vi dedikerede til at anvende den nyeste teknologi for at sikre, at vores kunder får den bedste social media management-platform. Vi er dog ikke blinde for, at AI også har sine begrænsninger. Derfor tror vi på, at AI og ny teknologi altid skal ses i et menneskeligt perspektiv, og I vil altid møde en person hos Retriever, der kan hjælpe med at sikre, at I får den rette løsning, og at ny teknologi anvendes, hvor det giver mening for netop jeres behov - for der er altid mennesker bag en løsning hos Retriever.

 

Vil du vide mere?

Vil du høre mere om, hvordan Retriever arbejde med AI, og hvordan det kan gøre din løsning bedre, så kontakt os ved at klikken nedenfor.

Kontakt os