Utfall och effekt bör påvisas hos era intressenter, i den egna organisationen och i samhället

Barcelonaprincip nummer 3 är omskriven från tidigare versioner för att tydligare belysa att kommunikation ska påverka affärsverksamheten, men även samhället i stort. Målet om samhällspåverkan går alltså bortom påverkan på de egna intressenterna och den egna affärsverksamheten.

Hur man mäter effekt på samhällsnivå:

  • Utveckla en hypotes om hur ert kommunikationsarbete kan ha en mer generell samhällspåverkan, inte enbart påverka era affärsmål.  

  • Gå då och då tillbaka hypotesen och utvärdera de bredare resultaten (utöver affärsmålen som försäljning). .
  • Relevanta mätparameterar är exempelvis ett förändrat beteende i samhället

I AMEC:s riktlinjer för hur kommunikation ska utvärderas betonas att kommunikationen ska bidra till att upprätthålla och påverka ett varumärkes rykte. 

 

För att förstå hur kommunikationen påverkat är det viktigt att göra både kvantitativa och kvalitativa mätningar. Dessa kan innefatta sentimentanalys av era sociala medier, analys av era interna kommunikationskanaler eller djupintervjuer med fokusgrupper och intressenter.

Vill du lära dig mer om Barcelona Principles 3.0?

Ladda ner vår e-bok för att lära dig mer om hur du mäter kommunikation

Ladda ned här
  • Barcelona Principerna

    Barcelona-principerna antogs för första gången av PR-arbetare från 33 länder som träffades i Barcelona, Spanien år 2010 på en konferens som anordnades av International Association for Measurement and Evaluation of Communication (AMEC). Sedan dess har principerna uppdaterats två gånger. En gång 2015 till version 2.0, och en gång 2020 till den senaste versionen, Barcelona-principerna 3.0. Regelbundna uppdateringar adresserar de snabba förändringarna inom kommunikationsbranschen.