Mediearkivet - Se framåt, sök bakåt

Mediearkivet är Nordens största digitala nyhetsarkiv som samlar nyheter från tryckta och digitala redaktionella medier samt radio och tv – hela vägen tillbaka till 1980-talet.

 Utöver redaktionella artiklar hittar du relevant innehåll från utvalda webbplatser, som exempelvis myndigheter och kommuner.


Mediearkivet täcker källor från hela Norden och innehåller även artiklar från cirka hundra tusen internationella medier. Databasen innehåller i dag ungefär hundra miljoner (!) sökbara artiklar och används som researchdatabas av journalister, researchers, författare, högskolestudenter, grundskoleelever, och många fler.

 

I en tid då Google-generationens sök styrs av algoritmer och sökhistorik är artikeldatabaser i allmänhet – och Mediearkivet i synnerhet – viktigare än någonsin. I Mediearkivet får du neutrala resultat och möjlighet till att ta till dig flera perspektiv inom ett ämne. Samtliga artiklar är av redaktionell karaktär och källorna måste ha en en ansvarig utgivare.

 

Dessutom får du tillgång heltäckande sökträffar då Mediearkivet innefattar nyheter från webb, print, radio och tv.

 

Mediearkivet samarbetar med allt från de stora mediehusen till lokala, nischade publikationer. Redaktionen jobbar ständigt med att se över källornas kvalitet och scoutar nya, relevanta källor för en så heltäckande och relevant databas som möjligt.

 

Sex anledningar till att välja Mediearkivet

  1. STÖRST - Databasen innehåller i dag ungefär hundra miljoner (!) sökbara artiklar.
  2. HELTÄCKANDE - Ingen annan databas innehåller artiklar från lika många källor – och dessutom täcker vi medietyperna webb, print, tv och radio.
  3. SÖKNEUTRALT - Neutrala resultat fritt från algoritmer och möjlighet till flera perspektiv inom ett ämne.
  4. GRANSKAT - Enbart källor med ansvarig utgivare som kan stå till svars för det publicerade innehållet.
  5. UPPDATERAT - Mediearkivet uppdateras kontinuerligt med aktuella, relevanta källor.
  6. DAGSFÄRSKT - Enbart minutrar efter publicering på webben eller skick till tryck finns artiklarna sökbara i Mediearkivet.